Udvalg

Bygningsautomatik (S-348)

Udvalget arbejder med udvikling af nationale og europæiske standarder inden for bygningsautomatik.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Charlotte Vartou

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: cfo@ds.dk
T: 39966232

Arbejdsområde

Som udvalgsmedlem får du mulighed for at få stor indflydelse på udvikling af både nationale, europæiske og internationale standarder inden for bygningsautomation.

Udvalgsarbejdet har fokus på energieffektivitet, de danske energibestemmelser i Bygningsreglement BR 10 og det kommende BR 15 samt udarbejdelse af europæiske standarder.

EU har med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren revideret direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), således at alle nye bygninger i EU skal være næsten 0-energi bygninger fra 2020. Direktivet EPBD stiller derudover krav om, at der skal indføres energimærkning af bygninger.

Den seneste revision af EPBD-direktivet omfatter mandat M/480 og medfører en revision af de europæiske standarder, hvilket giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få stor indflydelse på udviklingen af de europæiske standarder.

Standarder udarbejdes med relation til:

  • Byggeloven, dvs. Bygningsreglementet
  • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne EPBD Samarbejdende myndigheder er Energistyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation.

 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Via mit medlemskab af S-348 kan jeg deltage som ekspert i CEN TC 247, der udarbejder europæiske standarder for bygningsautomatik. Dermed har Danfoss indflydelse og tidlig indsigt i de standarder, der omfatter vores produkter.

Niels Gregersen, R&D Engineer, Danfoss A/S

Deltagere

  • COWI A/S
  • Danfoss A/S
  • TEKNIQ Arbejdsgiverne

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.