Udvalg

Fødevaresikkerhed (S-378)

Udvalget arbejder med standarder indenfor ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og har direkte tilknytning til det internationale sekretariat for fødevaresikkerhed som har dansk lederskab.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Carina Dalager 1635X489 (1)
Næste møde
26 apr

Kontakt

Carina Dalager
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: cad@ds.dk
T: 39966142

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge international standardisering inden for ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Udvalget har i samarbejde med Dansk Standard taget initiativ til at få det internationale sekretariat (ISO TC34 SC17 – Management systems for food safety) til Danmark, hvortil udvalget fungerer som sparringspartner. Det betyder at Dansk Standard på Danmarks vegne har lederskabet for det internationale arbejde og udvalget har dermed en række fordele i forhold til indflydelse og netværk internationalt.

Det er sekretariatets opgave at styrke og udbygge positionen for den internationalt anerkendte standard ISO 22000; Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og andre dokumenter med relation til denne. ISO 22000 er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner ramme for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, og fastlægger ansvar og kompetenceområder. Den del af standarden der handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principperne, der lægger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Udvalget deltager aktivt i arbejdet i den internationale komité ISO TC34 SC17 Management systems for food safety, med at revidere og videreudvikle ISO 22000 og relaterede dokumenter. Komitéen arbejder desuden kontinuerligt på, at gøre ISO 22000 lettere tilgængelig og anvendelig for brugerne, særligt SMV´er. ISO 22000 familien som er samlingen af dokumenter som udvalget beskæftiger sig med er:

ISO 22000 familien som er samlingen af dokumenter som udvalget beskæftiger sig med er:

 • DS/ISO TS 22002-1: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Fødevareforarbejdning

 • DS/ISO TS 22002-2: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Catering og fødevareservices

 • DS/ISO TS 22002-3: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Primærproduktion

 • DS/ISO TS 22002-4: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Fremstilling af fødevareemballage

 • DS/ISO TS 22002-5: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Transport og opbevaring

 • DS/ISO TS 22002-6: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Foder

 • DS/ISO TS 22003: Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

 • DS/EN ISO 22005: Sporbarhed i foder- og fødevarekæden - Generelle principper og grundlæggende krav til systemdesign og implementering

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde og derigennem få direkte indflydelse på standardens krav. Her sidder nogen af verdens største fødevarevirksomheder som Danone, Cargill, Mondelez og Chr.Hansen A/S og påvirker standardens krav. Læs mere om arbejdet i den internationale komité her.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Jeg har arbejdet med HACCP siden 1993, og var med til at skrive DS 3027. Det er mit ønske, at jeg kan bidrage med denne viden og erfaring, så standarderne bliver brugbare for virksomhederne. Samtidig er det selvfølgelig også vigtig, at jeg er på forkant med udviklingen

Lone Sass Mortensen

Deltagere

 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • DLG Kvalitetsafdeling
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Fødevarestyrelsen
 • Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
 • Teknologisk Institut

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

  Disse udvalg kunne også have din interesse

  Udvalg

  Miljøledelse S-283

  Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for miljøledelse.

  Udvalg

  Bæredygtig kakao (S-482)

  For mindre virksomheder kan det være en stor mundfuld at nå fra den gode idé til det globale marked. Vores online univers Forkant giver SMV’er indblik i standarder og den forretningsskabende værdi, de kan tilføre virksomheden.

  Udvalg

  Kvalitetsledelse (S-216)

  Når talen falder på kvalitet, tænker mange på ISO 9001, som står for verdens mest anvendte kvalitetsledelsessystem med mere end 1 mio. certificerede virksomheder. Standarden er bl.a. anerkendt som Europæisk Standard og dermed også som Dansk Standard med betegnelsen DS/EN ISO 9001.