Udvalg

Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Mads Thomsen 1635X489 Neu
Næste møde
10 sep

Kontakt

Mads Thomsen
Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38

Arbejdsområde

Som medlem af S-508 får du mulighed for at præge den danske, europæiske og internationale standardisering, der er nødvendig for at sikre funktionen af forsyningssystemer for elektrisk energi (herunder Grid codes).

Udvalget udarbejder, kommenterer og godkender nye forslag på vegne af DK, samt godkender nye revisioner og standarder inden international udgivelse. 

Udvalget udarbejder desuden, i det omfang det selv vurderer det nødvendigt, et nationalt forord, ligesom det er udvalgets opgave at meddele CENELEC, når der er behov for danske afvigelser i forbindelse med implementering af internationale og europæiske standarder i Danmark.

Udvalget er med til at beslutte prioritering og tidsplan for udgivelse af rent europæiske standarder, som bliver udarbejdet på baggrund af EU-mandater. Disse standarder kan være forskellige fra de internationale.

Udvalget arbejder indenfor følgende hovedaspekter:

 • Elektrisk systemtilstrækkelighed (systemstabilitet)
 • Tilslutningspraksis
 • System
 • Drift
 • Netværksansvar
 • Måling og overvågning
 • Dataudveksling og udligning
 • Kommunikation
 • Afregningsmekanismer for brug af offentlige forsyningssystemer
 • Vedligehold
 • Udlicitering af netværksrelaterede tjenester 
 • Energiforsyningskarakteristika
 • Spændingskvalitet

Endvidere er udvalget ansvarlige for standardiseringsaktiviteterne indenfor ”Systemer til elektrisk lagring” som foregår i den internationale tekniske komite -  IEC/TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

Som udvalgsmedlem har du desuden mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Relaterede arbejdsområder som IEC/TC 8 har liason med:

Målgruppe

Udvalget tæller ca. 15 medlemmer og har en bred målgruppe. Her er blot nævnt nogle af dem: Undervisere, Udviklingsingeniører og Producenter af elektrisk udstyr samt medlemmer af andre S-udvalg beslægtet til eller bruger af standarder fra TC 8.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Deltagere

 • DEIF A/S
 • DTU Vindenergi
 • EC Power A/S
 • Energinet
 • European Energy A/S
 • Green Power Denmark
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet