Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

Arbejdsområde

At deltage i udarbejdelsen af de danske, europæiske og internationale standarder, som er nødvendige for at sikre funktionen af forsyningssystemer for elektrisk energi.

Udvalget udarbejder, i det omfang det selv vurderer det nødvendigt, et nationalt forord, ligesom det er udvalgets opgave at meddele CENELEC, når der er behov for danske afvigelser i forbindelse med implementering af internationale og europæiske standarder i Danmark.

Udvalget er med til at beslutte prioritering og tidsplan for udgivelse af rent europæiske standarder, som bliver udarbejdet på baggrund af EU-mandater. Disse standarder kan være forskellige fra de internationale.

Det vil især være følgende hovedaspekter:

 • Terminologi
 • Elektrisk systemtilstrækkelighed (systemstabilitet)
 • Tilslutningspraksis
 • Drift
 • Netværksansvar
 • Måling og overvågning
 • Dataudveksling og udligning
 • Kommunikation
 • Afregningsmekanismer for brug af offentlige forsyningssystemer
 • Vedligehold
 • Udlicitering af netværksrelaterede tjenester 
 • Energiforsyningskarakteristika
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Relaterede arbejdsområder som IEC/TC 8 har liason med:

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder
Der er pt. ingen nyheder

Deltagere
 • Dansk Energi
 • DEIF A/S
 • DTU Elektro
 • DTU Vindenergi
 • EC Power A/S
 • Energinet
 • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Siemens Wind Power
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Teknologisk Institut
 • Vestas Wind Systems A/S