Udvalg

Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Henning Nielsen 1635X489

Kontakt

Henning Nielsen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: hni@ds.dk
T: 39966298

Arbejdsområde

Som medlem af S-508 får du mulighed for at præge den danske, europæiske og internationale standardisering, der er nødvendig for at sikre funktionen af forsyningssystemer for elektrisk energi.

Udvalget udarbejder, i det omfang det selv vurderer det nødvendigt, et nationalt forord, ligesom det er udvalgets opgave at meddele CENELEC, når der er behov for danske afvigelser i forbindelse med implementering af internationale og europæiske standarder i Danmark.

Udvalget er med til at beslutte prioritering og tidsplan for udgivelse af rent europæiske standarder, som bliver udarbejdet på baggrund af EU-mandater. Disse standarder kan være forskellige fra de internationale.

Det vil især være indenfor følgende hovedaspekter:

 • Terminologi
 • Elektrisk systemtilstrækkelighed (systemstabilitet)
 • Tilslutningspraksis
 • Tilslutningskrav
 • Drift
 • Netværksansvar
 • Måling og overvågning
 • Dataudveksling og udligning
 • Kommunikation
 • Afregningsmekanismer for brug af offentlige forsyningssystemer
 • Vedligehold
 • Udlicitering af netværksrelaterede tjenester 
 • Energiforsyningskarakteristika
 • Spændingskvalitet

Endvidere er udvalget ansvarlige for standardiseringsaktiviteterne indenfor ”Systemer til elektrisk lagring” som foregår i den internationale tekniske komite -  IEC/TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

Som udvalgsmedlem har du desuden mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Relaterede arbejdsområder som IEC/TC 8 har liason med:

Målgruppe

Udvalget tæller ca. 15 medlemmer og har en bred målgruppe. Her er blot nævnt nogle af dem: Undervisere, Udviklingsingeniører og Producenter af elektrisk udstyr samt medlemmer af andre S-udvalg beslægtet til eller bruger af standarder fra TC 8.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Dansk Energi
 • DEIF A/S
 • Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark
 • DTU Elektro
 • DTU Vindenergi
 • EC Power A/S
 • Energinet
 • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Teknologisk Institut
 • Vestas Wind Systems A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.