Udvalg

Vindenergisystemer (S-588)

Udvalget arbejder med standarder inden for udvikling, produktion, test, opstilling og drift af vindmøller og vindmøllekomponenter.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Christine Weiboel 1635X489 Neu
Næste møde
28 aug

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder for on- og offshore vindenergisystemer og dets arbejde er fordelt på 13 underudvalg:

U-01 - Last og sikkerhed
U-02 - Måleprocedurer
U-03 – Kommunikation
U-04 – Gear
U-05 – Projektgodkendelse
U-06 - Eltekniske (hoved)komponenter til vindmøller
U-07 – Støj
U-08 – Lynbeskyttelse
U-09 – Vinger
U-10 – Availability
U-11 - Elektriske egenskaber for vindkraftanlæg
U-12 - Beskyttelsesforanstaltninger - Krav til konstruktion, drift

Udvalget er med til at udvikle og videreudvikle standarder på både nationalt, europæisk og internationalt niveau. Principielt arbejder udvalget for at alle standarder for vindmøller bliver udarbejdet på internationalt niveau, standarderne implementeres efterfølgende på europæisk niveau.

Danmark overtog sommer 2013 driften af det internationale IEC TC 88 Wind energy generation systems -sekretariat.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale, europæiske og danske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer som udvalget har ansvar for og hvor standardiseringsarbejdet bliver organiseret i internationale arbejdsgrupper:

Udover disse tekniske komiteer bliver arbejdet også organiseret i forhold til liaisoner med relaterede standardiseringsarbejder i andre tekniske komiteer og danske udvalg fx IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications) som følges i S-498/U-07 - IECRE Certificeringssystem for vedvarende energi.

Standarder under udvikling

- Design requirements for floating offshore wind turbines

- Through life management and life extension of wind power assets

- Decommissioning and preparation for recycling

- Safety of wind turbine generators - General principles for design

Målgruppe

Producenter, forsknings- og undervisningsinstitutioner, leverandører, testlaboratorier og myndigheder. 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Blade Test Centre A/S
 • COWI A/S
 • DNV Denmark A/S
 • DTU Vindenergi
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Envision Energy (Denmark) ApS
 • Fonden Lindoe Offshore Renewables Center
 • Force Technology
 • LM Wind Power A/S
 • Nordvestjysk Folkecenter For Vedvarende Energi
 • PolyTech A/S
 • Riskpoint A/S
 • Sewpg European Innovation Center ApS
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Stiesdal A/S
 • Svend Ole Hansen ApS
 • Sweco Danmark A/S
 • Teknologisk Institut
 • Vattenfall Vindkraft A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Wind Power Lab ApS
 • Ørsted A/S
 • Ørsted A/S HELMF, Corporate Information Security
 • Ørsted Offshore
 • Ørsted Services A/S
 • Ørsted Wind Power A/S
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet