Vindenergisystemer (S-588)

Udvalget arbejder med standarder inden for udvikling, produktion, test, opstilling og drift af vindmøller og vindmøllekomponenter.

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen af standarder for on- og offshore vindenergisystemer og dets arbejde er fordelt på 13 underudvalg:
U-01 - Last og sikkerhed
U-02 - Måleprocedurer
U-03 – Kommunikation
U-04 – Gear
U-05 – Projektgodkendelse
U-06 - Eltekniske (hoved)komponenter til vindmøller
U-07 – Støj
U-08 – Lynbeskyttelse
U-09 – Vinger
U-10 – Availability
U-11 - Elektriske egenskaber for vindkraftanlæg
U-12 - Beskyttelsesforanstaltninger - Krav til konstruktion, drift
U-13 - IEC RE Renewable energy certification – Wind energy sector

Udvalget er med til at udvikle og videreudvikle standarder på både nationalt, europæisk og internationalt niveau. Principielt arbejder udvalget for at alle standarder for vindmøller bliver udarbejdet på internationalt niveau, standarderne implementeres efterfølgende på europæisk niveau.

Danmark overtog sommer 2013 driften af det internationale IEC TC 88 Wind energy generation systems -sekretariat.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale, europæiske og danske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer som udvalget har ansvar for og hvor standardiseringsarbejdet bliver organiseret i internationale arbejdsgrupper:

Udover disse tekniske komiteer bliver arbejdet også organiseret i forhold til liaisoner med relaterede standardiseringsarbejder i andre tekniske komiteer og danske udvalg fx IEC SC 8A Grid Integration of Renewable Energy Generation.

Målgruppe

Producenter, forsknings- og undervisningsinstitutioner, leverandører, testlaboratorier og myndigheder. 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 


Deltagere
 • Arbejdstilsynet
 • Blade Test Centre A/S
 • Brüel & Kjær Vibro A/S
 • Codan Forsikring A/S
 • COWI A/S
 • Danmarks Vindmølleforening
 • Det Norske Veritas Danmark A/S
 • Dong Energy A/S
 • DONG Energy Power A/S
 • DTU Elektro
 • DTU Vindenergi
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Envision Energy (denmark) ApS
 • ExxonMobil Nordic, Filial af ExxonMobil Nordic AS
 • Force Technology
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Global Lightning Protection Services A/S
 • HOFOR A/S
 • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Finlandsgade
 • K 2 Management A/S
 • LM Wind Power A/S
 • MHI Vestas Offshore Wind A/S
 • PolyTech A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Siemens Wind Power A/S
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Suzlon Wind Energy A/S
 • Svend Ole Hansen ApS
 • Sweco Danmark A/S
 • Vattenfall Renewables/INAKTIV
 • Vattenfall Vindkraft A/S
 • Vattenfall Vindkraft A/S, Kolding
 • Vestas Blades A/S
 • Vestas Nacelles Deutschland GmbH
 • Vestas Technology R&D
 • Vestas Technology R&D Singapore Pte. Ltd.
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Ørsted A/S
 • Ørsted Wind Power A/S
 • Aalborg Universitet