Eurocodes

Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygnings- og anlægskonstruktioner

De nationale annekser udarbejdes af DS og de respektive standardiseringsudvalg for Bolig- og Planstyrelsen.

Eurocode 0 - Konstruktioners sikkerhed (EN 1990)

Eurocode 1 - Laster på konstruktioner (EN 1991)

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner (EN 1992)

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner (EN 1993)

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner (EN 1994)

Eurocode 5 - Trækonstruktioner (EN 1995)

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner (EN 1996)

Eurocode 7 - Geoteknik (EN 1997)

Eurocode 8 - Seismik (EN 1998)

Eurocode 9 - Aluminiumkonstruktioner (EN 1999)

Letbeton

Øvrige

I tilfælde af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version af DK NA.

Gældende danske nationale annekser til eurocodes for brokonstruktioner

Her finder du link til de nationale annekser (DK NA) og tillæg for brokonstruktioner, som udarbejdes af Vejdirektoratet.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39966119

Arkiv over nationale annekser