Eurocodes

Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygnings- og anlægskonstruktioner

De nationale annekser udarbejdes af DS og de respektive standardiseringsudvalg for Social- og Boligstyrelsen.

Eurocode 0 - Konstruktioners sikkerhed (EN 1990)

Eurocode 1 - Laster på konstruktioner (EN 1991)

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner (EN 1992)

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner (EN 1993)

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner (EN 1994)

Eurocode 5 - Trækonstruktioner (EN 1995)

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner (EN 1996)

Eurocode 7 - Geoteknik (EN 1997)

Eurocode 8 - Seismik (EN 1998)

Eurocode 9 - Aluminiumkonstruktioner (EN 1999)

Letbeton

Øvrige

I tilfælde af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version af DK NA.

Gældende danske nationale annekser til eurocodes for vej- og banekonstruktioner

Her finder du link til de nationale annekser (DK NA) for brokonstruktioner, udarbejdet af Vejdirektoratet.
https://vejregler.dk/

Her finder du link til tekniske krav, normer og regler, udarbejdet af Banedanmark.
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler

Opdatering af nationale annekser til eurocodes 

Dansk Standard modtager løbende en række spørgsmål fra branchen, som til dagligt anvender de nationale annekser eurocodes (DK NA). Det kan være spørgsmål om fortolkning, forståelsesmæssige udfordringer eller tekniske problemstillinger med DS NA’er.

På baggrund af de spørgsmål har Dansk Standard sammen med vores udvalg og Social- og Boligstyrelsen valgt at gennemgå og opdatere følgende seks nationale annekser med præciseringer og tekniske detaljer:

  • DS/EN 1990 DK NA:2024
  • DS/EN 1991-1-1 DK NA:2024
  • DS/EN 1991-1-2 DK NA:2024
  • DS/EN 1991-1-3 DK NA:2024
  • DS/EN 1991-1-4 DK NA:2024
  • DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024
Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Arkiv over nationale annekser