Eurocodes

Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygnings- og anlægskonstruktioner

De nationale annekser udarbejdes af DS og de respektive standardiseringsudvalg for Social- og Boligstyrelsen.

Eurocode 0 - Konstruktioners sikkerhed (EN 1990)

Eurocode 1 - Laster på konstruktioner (EN 1991)

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner (EN 1992)

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner (EN 1993)

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner (EN 1994)

Eurocode 5 - Trækonstruktioner (EN 1995)

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner (EN 1996)

Eurocode 7 - Geoteknik (EN 1997)

Eurocode 8 - Seismik (EN 1998)

Eurocode 9 - Aluminiumkonstruktioner (EN 1999)

Letbeton

Øvrige

I tilfælde af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version af DK NA.

Gældende danske nationale annekser til eurocodes for vej- og banekonstruktioner

Her finder du link til de nationale annekser (DK NA) for brokonstruktioner, udarbejdet af Vejdirektoratet.
https://vejregler.dk/

Her finder du link til tekniske krav, normer og regler, udarbejdet af Banedanmark.
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Arkiv over nationale annekser