Eurocodes

Arkiv over de senest ophævede nationale annekser til eurocode

Øvrige ophævede versioner af DK NA kan fremskaffes ved at rette henvendelse til Dansk Standard.

Arkiv: Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Arkiv: Eurocode 1 - Laster på konstruktioner (EN 1991)

Arkiv: Eurocode 2 - Betonkonstruktioner (EN 1992)

Arkiv: Eurocode 3 - Stålkonstruktioner

Eurocode 4 – Kompositkonstruktioner

Eurocode 5 - Trækonstruktioner

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

Eurocode 7 - Geoteknik (EN 1997)

Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19