Byggeri og anlæg

Brand

Der findes en lang række teststandarder for afprøvning af byggevarers og materialers reaktion overfor brand og brandmodstandsevne.

De fleste brandstandarder er horisontale, hvilket vil sige, at de harmoniserede produktstandarder henviser til disse for fastlæggelse af brandegenskaberne.

Området omfatter også brandslukningsmateriel og de enkelte branddele af eurocodes.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Udvalg