Byggeri og anlæg

Byggelov, Bygningsreglement, CE-mærkning og referencer til standarder

I Danmark et langt det meste byggeri styret af Byggeloven og Bygningsreglementet (BR18).

Anlægsopgaver (fx veje og broer) udføres oftest på grundlag af specifikke projektbeskrivelser eller anlægslove.

BR18 er funktionsbaseret, hvilket vil sige, at der er sat nogle overordnede rammer for sundhed og sikkerhed af byggeriet, hvorefter byggeriets parter (bygherre, ingeniør, arkitekt, entreprenør m.fl.) på baggrund af projektbeskrivelser, tegninger, beregninger og standarder indgår aftaler om byggeriets gennemførelse og søger om byggetilladelse.

Fra 1. januar 2023 vil bæredygtighed også være et tema i BR, hvor der vil blive stillet krav til max CO2 udledning fra bygningen i den livscyklus. Dette krav må forventes at blive strammet over de kommende år.

De allerfleste standarder er set med myndighedernes øjne frivillige, men de indgår alligevel ofte som en del af aftalegrundlaget mellem bygherren og de udførende. Dette sker, fordi brugen af standarder gør samarbejdet mellem parterne meget nemmere; så ved alle nemlig, hvad man taler om og hvad der forventes.

Andre standarder er derimod omfattet af kravene i BR18 og de er således obligatoriske at bruge; her er der ikke frit valg. Det er fx tilfældet med brugen af eurocodes og de tilhørende nationale danske annekser.

Oversigt over harmoniserede produktstandarder med krav om CE-mærkning, kan ses på EU-kommissionens hjemmeside:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products

Læs mere om CE-mærkning

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19