Byggeri og anlæg

Cirkulær økonomi, bæredygtighed og farlige stoffer

Nogle af de mest aktuelle temaer i byggeriet omhandler cirkulær økonomi, bæredygtighed og hvordan vi tager vare på de knappe ressourcer og forholder os til klimaforandringerne.

S-417 udvalget er ansvarligt for flere af de grundlæggende standarder indenfor bæredygtighed.

S-878 udvalget deltager aktivt i den europæiske komité CEN/TC 350/SC 1 ”Circular Economy in the Construction Sector”, der har ansvaret for udvikling af standarder indenfor cirkulær økonomi i byggeriet. Danmark har formandskabet og sekretariatet for komitéen og står dermed for og ledelsen, udvikling og drift af komitéen.

Standarder til deklarering af afgivelsen af farlige stoffer fra byggevarer til indeklimaet, overflade- eller grundvand ligger også i dette standardiseringsudvalg.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Udvalg