Aktuelt emne

Smart grid og vedvarende energi

Den danske ambition om at være fri for fossile brændsler i 2050 er et afgørende led i den grønne omstilling. Det kræver bl.a., at man satser på elektricitet som energikilde, og at der etableres en tæt styring af elproduktion og elforbrug. Elforbrugende produkter er derfor også nødt til at være smart grid-parate, ved fx at kunne monitoreres og styres.

Eksempler på vedvarende energi er vindmøller, solceller og brændselsceller. Blandt smart grid-produkter er bl.a. varmepumper, elkøretøjer og elmålere.

Smart grid-dagsordenen skal for fremtiden samtænkes med særligt gas- og fjernvarmenettet, så der kan etableres et intelligent smart energy-system. Det indebærer bl.a., at man kan bruge fjernvarme- og gassystemerne til at lagre el fra vindkraft i andre energiformer.

I Dansk Standard arbejder man i flere standardiseringsudvalg med udviklingen af standarder for systemer, produkter og services inden for smart grid, så der sikres et solidt internationalt marked for bæredygtig energiforsyning.

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08