Optimer energiforbruget med energiledelse

Optimer energiforbruget med energiledelse

Fossile brændstoffer og udledning af drivhusgasser har en stor negativ effekt på klimaet. Derfor er bæredygtig energi et væsentligt mål blandt FN’s 17 verdensmål. Energiledelse er et af de værktøjer, der kan bidrage til at forbedre energieffektiviteten.

 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, har fået endnu større betydning end tidligere i takt med det øgede fokus på klima, regeringens mål om at reducere CO2-udledningen og ikke mindst FN’s verdensmål, der bl.a. generelt forbedrer energieffektiviteten. Energiledelse minimerer nemlig energi- og ressourceforbrug og bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Standarden bidrager således 1:1 til FN’s delmål 7.3 om, at den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten skal fordobles inden 2030.

- Energiledelse er et effektivt værktøj for virksomheder til at forbedre deres energipræstation, energieffektivitet, energiforbrugende enheder samt energiforbrug. Og danske erfaringer har vist, at implementering af energiledelse allerede det første år kan give virksomheden en energibesparelse på ca. 10 %, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med standarder indenfor energiledelse og energieffektivitet.

Foto: Iver Drabaek, Head of Sustainability hos Nordzucker.
Foto: Iver Drabaek, Head of Sustainability hos Nordzucker.
Sukkerbranchen har altid haft fokus på energi og klima, og som produkt er sukker fra roer stort set cirkulært.
Iver Drabaek, der er Head of Sustainability hos Nordzucker

Halvering af energiforbrug

En af de virksomheder, der har arbejdet målrettet med energiledelse gennem en årrække er Nordic Sugar, som er en del af Nordzucker – Nordens førende sukkerproducent, der hvert år producerer ca. 2,5 mio. tons sukker. Heraf bliver langt størstedelen solgt til fødevareindustrien. Blandt forbrugerne er Nordic Sugar nok bedst kendt for varemærket Dansukker.

”Rigtig mange af vores store kunder har bæredygtighedsmål, som det er en fordel, at vi kan understøtte. Sukkerbranchen har altid haft fokus på energi og klima, og som produkt er sukker fra roer stort set cirkulært. Men vi vil gerne gøre endnu mere for miljø og klima, og derfor er vi i fuld gang med at færdiggøre vores 2030-plan,” fortæller Iver Drabaek, der er Head of Sustainability hos Nordzucker.

Her har en lang række innovative tiltag med fokus på bæredygtighed bl.a. betydet, at sukkerfabrikkerne i dag bruger ca. halvt så meget energi som i 1990. Desuden bliver det vand, der er i sukkerroerne, brugt i produktionen, hvor det dækker 80 % af vandforbruget, mens andre restprodukter fra produktionen bliver anvendt til gødning og dyrefoder.

”Det er en fordel, at sukkerbranchen igennem mange år har haft tradition for at bruge hele råvaren og har haft fokus på at spare på vand og energi. Der er dog ingen tvivl om, at klima og miljø-agendaen betyder, at vi må gøre mere både på kort og på lang sigt, samtidigt med at den øgede konkurrence inden for sukkerbranchen presser indtjeningen. Og det stiller krav til såvel langsigtet planlægning som større agilitet,” siger Iver Drabaek.

Standarder understøtter bæredygtighedsmål

Udover energiledelse benytter Nordic Sugar en række andre standarder til at sikre, at virksomheden og dens produkter lever op til lovgivningen, kundernes krav og sine egne ambitioner.

Foto: Lars Thornblad
Foto: Lars Thornblad

Der findes en lang række standarder, der kan understøtte virksomheders arbejde med bæredygtighed og hjælpe med at konkretisere FN’s verdensmål og omsætte dem til en forretningskontekst.

Læs mere her: https://www.ds.dk/da/standarder-fns-verdensmaal

Læs mere om energiledelse her: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-50001-energiledelse.

Og her: https://www.ds.dk/da/standarder-fns-verdensmaal/energiledelse

FN's verdensmål: Mål 7 - Bæredygtig energi
FN's verdensmål: Mål 7 - Bæredygtig energi

Alle temaer på Forkant