Optimer energiforbruget med energiledelse

15. maj 2020

Optimer energiforbruget med energiledelse

Fossile brændstoffer og udledning af drivhusgasser har en stor negativ effekt på klimaet. Derfor er bæredygtig energi et væsentligt mål blandt FN’s 17 verdensmål. Energiledelse er et af de værktøjer, der kan bidrage til at forbedre energieffektiviteten.

Standarden for energiledelse, ISO 50001, har fået endnu større betydning end tidligere i takt med det øgede fokus på klima, regeringens mål om at reducere CO2-udledningen og ikke mindst FN’s verdensmål, der bl.a. generelt forbedrer energieffektiviteten. Energiledelse minimerer nemlig energi- og ressourceforbrug og bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Standarden bidrager således 1:1 til FN’s delmål 7.3 om, at den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten skal fordobles inden 2030.

- Energiledelse er et effektivt værktøj for virksomheder til at forbedre deres energipræstation, energieffektivitet, energiforbrugende enheder samt energiforbrug. Og danske erfaringer har vist, at implementering af energiledelse allerede det første år kan give virksomheden en energibesparelse på ca. 10 %, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med standarder indenfor energiledelse og energieffektivitet.

Sukkerbranchen har altid haft fokus på energi og klima, og som produkt er sukker fra roer stort set cirkulært. Iver Drabaek, der er Head of Sustainability hos Nordzucker

Halvering af energiforbrug

En af de virksomheder, der har arbejdet målrettet med energiledelse gennem en årrække er Nordic Sugar, som er en del af Nordzucker – Nordens førende sukkerproducent, der hvert år producerer ca. 2,5 mio. tons sukker. Heraf bliver langt størstedelen solgt til fødevareindustrien. Blandt forbrugerne er Nordic Sugar nok bedst kendt for varemærket Dansukker.

”Rigtig mange af vores store kunder har bæredygtighedsmål, som det er en fordel, at vi kan understøtte. Sukkerbranchen har altid haft fokus på energi og klima, og som produkt er sukker fra roer stort set cirkulært. Men vi vil gerne gøre endnu mere for miljø og klima, og derfor er vi i fuld gang med at færdiggøre vores 2030-plan,” fortæller Iver Drabaek, der er Head of Sustainability hos Nordzucker.

Her har en lang række innovative tiltag med fokus på bæredygtighed bl.a. betydet, at sukkerfabrikkerne i dag bruger ca. halvt så meget energi som i 1990. Desuden bliver det vand, der er i sukkerroerne, brugt i produktionen, hvor det dækker 80 % af vandforbruget, mens andre restprodukter fra produktionen bliver anvendt til gødning og dyrefoder.

”Det er en fordel, at sukkerbranchen igennem mange år har haft tradition for at bruge hele råvaren og har haft fokus på at spare på vand og energi. Der er dog ingen tvivl om, at klima og miljø-agendaen betyder, at vi må gøre mere både på kort og på lang sigt, samtidigt med at den øgede konkurrence inden for sukkerbranchen presser indtjeningen. Og det stiller krav til såvel langsigtet planlægning som større agilitet,” siger Iver Drabaek.

Standarder understøtter bæredygtighedsmål

Udover energiledelse benytter Nordic Sugar en række andre standarder til at sikre, at virksomheden og dens produkter lever op til lovgivningen, kundernes krav og sine egne ambitioner.

Foto: Lars Thornblad

Der findes en lang række standarder, der kan understøtte virksomheders arbejde med bæredygtighed og hjælpe med at konkretisere FN’s verdensmål og omsætte dem til en forretningskontekst.

Læs mere her: https://www.ds.dk/da/standarder-fns-verdensmaal

Læs mere om energiledelse her: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-50001-energiledelse.

Og her: https://www.ds.dk/da/standarder-fns-verdensmaal/energiledelse

Se også

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

05. juli 2023

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man også får alle de relaterede besp...

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe...

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...

Det skal være slut med at smide 1/3 af al mad ud på verdensplan

09. juni 2023

Det skal være slut med at smide 1/3 af al mad ud på verdensplan

Madspild er en direkte kilde til op mod 10 % af verdens CO2-udledning, da madspild ikke bliver håndteret ens på tværs af landegrænser. Men det vil Dansk Standard gøre op med, da de sidder for bordenden i et internationalt samarbejde. Madspild bliv...