DS-håndbog 186:2017

Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542:2012

Denne vejledning om tilgængelighed i bygninger er udarbejdet af Dansk Standard (DS) i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Vejledningen fokuserer dels på sammenhængen mellem bygningsreglement 2018 (BR18) og DS/ISO 21542:2012, dels på, hvordan og i hvilket omfang DS/ISO 21542:2012 kan anvendes til at tage højde for BR18's krav om tilgængelighed i bygninger. DS/ISO 21542:2012 behandler et bredere spektrum af tilgængelighedsperspektiver end BR18.

Bemærk, at DS/ISO 21542:2012 er blevet erstattet af DS/ISO 21542:2021, så en ny udgave af håndbog 186 er under overvejelse.

Antal sider: 84
Udgivelsesdato: 2017-12-21
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 186:2017