Mødested for eksperter og praktikere

09. januar 2013

Mødested for eksperter og praktikere

ATEX Forum samler alle med interesse for ATEX-området. Opdatering af viden og netværk er nøgleord for deltagerne.

Dansk Standard driver en række fora, hvor det er muligt at koordinere holdninger og viden på tværs af udvalg. ATEX Forum er et fokuseret netværk, der samler eksperter og praktikere med interesse for området omkring eksplosive atmosfærer. Formålet med møderne i forummet er at belyse direktiverne og installation, drift og vedligehold. Derudover debatterer deltagerne beskyttelsesprincipper for både elektriske og mekaniske produkter, ligesom vi behandler problemstillingerne ved den udvidede arbejdspladsvurdering. Tom Fruergaard fra Semco Maritime i Esbjerg er en af de faste deltagere:

”Ved at være med i ATEX Forum får jeg en bedre viden om, hvad der rører sig på mit område. De små foredrag giver mig meget, som jeg kan bruge i mit arbejde. Og så er netværket en vigtig del af det. Jeg får både et bredere indblik i alt om ATEX, og jeg får knyttet nogle gode kontakter,” siger Tom Fruergaard.

EU-direktiver på bordet

ATEX Forum har cirka 300 medlemmer og har siden starten i år 2006 gennemført to arrangementer om året. Ved hvert arrangement er der en talerrække med indlæg fra deltagerne. Der kan lejlighedsvis inviteres eksterne foredragsholdere, men tanken er, at det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skiftes til at planlægge dagen. Carsten Gianelli fra Doms Metrology deltager af flere årsager:

”Vi driver legal metrologi alene på steder, hvor der er ATEX-forhold. Også derfor er det interessant at høre nyt om området. Som teknisk leder i et notificeret organ, ved jeg at det mange steder halter med forståelsen af sammenhængen mellem EU-direktiverne. Ved at deltage i dette forum bliver man selv klogere og kan måske samtidigt være med til at give andre en forståelse af de sammenhænge,” siger Carsten Gianelli, der også har oplevet stor værdi af netværket: 

”Netværket betyder meget, fordi man får mulighed for at sparre med andre. Jeg har fået flere henvendelser fra netværket, hvor vi har vendt nogle forskellige betragtninger. Og det går også den anden vej. Andre gange tager jeg fat i folk, hvis jeg står over for en udfordring,” siger Carsten Gianelli.

Maskinsikkerhed bliver debatteret

Dansk Standard driver også et forum for Maskinsikkerhed, hvor eksperter og praktikere med interesse for maskinsikkerhed mødes cirka to gange årligt. Formålet er at belyse og drøfte temaer og udfordringer inden for maskinsikkerhed med relation til standarder og standardisering, fx standarder, der erstatter anerkendte procedurer. Det kan være emner af stor aktualitet eller almen interesse.