Projektfonden nu åben for ansøgninger

03. september 2013

Projektfonden nu åben for ansøgninger

Har du gode ideer til projekter, der viser værdien af standarder og standardisering for dansk erhvervsliv og samfund? Så kan du søge Dansk Standards Projektfond om finansiering senest den 15. november 2013. Senest har projektfonden i samarbejde med Erhvervsstyrelsen støttet et projekt, der skal klæde 5 SMV’er på i deres strategiske arbejde med CSR.

Dansk Standards Projektfond er åben for alle ansøgere, der søger om medfinansiering til et projekt, som når til nye målgrupper med budskabet om værdien af standarder og standardisering eller formidler budskabet i nye sammenhænge til fx virksomheder, der allerede arbejder med standarder.

- Projektfonden gør det muligt at igangsætte nye konstellationer af samarbejde mellem aktører og på områder, som kan bringe nye perspektiver på værdien af standarder. Med fonden vil vi gerne medvirke til, at vi får endnu mere fokus på anvendelsen af standarder og får udbredt kendskabet i nye målgrupper, hvor det uden fonden ikke ville være sket, fortæller Julie Møller Lønhart, formand for projektfondens komité og partner i Møller & Company.

Du kan søge fonden om finansiering, hvis du har en idé til et projekt, der skaber øget værdi eller kvalitet ved brug af standarder og standardisering. I sommeren 2013 bevilgede Erhvervsstyrelsen og fonden midler til et pilotprojekt med formålet om at styrke kendskabet og brugen af den internationale standard for CSR, ISO 26000, blandt 5 danske SMV’ere. Erfaringerne skal bruges til at inspirere andre SMV’er til at bruge standarderne som et overskueligt, metodisk grundlag til at arbejde strategisk med CSR.

Andre støttede projekter omfatter udviklingen af tre læringsspil om standardisering. Spillene er udviklet i Holland i samarbejde med United Knowledge, der udvikler simulationsspil og Institut for standardisering, Delft. Spillene skal bl.a. bruges i undervisningen på videregående uddannelser til at udvikle de studerendes kompetencer og øge deres viden om standardisering og standarder gennem interaktiv læring.

- Projektfonden vil gerne støtte projekter, der bidrager til nye perspektiver på standardisering, fx ved at fremme dialogen med de studerende. Ved at involvere de studerende i standardisering på et tidligt tidspunkt i deres karriere, kan vi fremme nye, innovative måder at bringe standardisering i spil i erhvervs- og samfundslivet. Det er med til at skabe bedre markedsadgang, styrket konkurrencekraft og kvalitet i samfundet på længere sigt, slutter Julie Møller Lønhart.

Fonden kan ansøges 4 gange årligt, og næste frist er den 15. november 2013.