Sidste udkald for fødevaresekretariat på danske hænder

03. september 2013

Sidste udkald for fødevaresekretariat på danske hænder

Danmark har siden 2005 sat dagsordenen for fødevaresikkerhed og de internationale standarder ISO 22000. Nu er sekretariatet truet af manglende finansiering. Hør mere på et møde den 20. september hos DLG på Fyn.

Det internationale fødevaresekretariat for ISO 22000-standarden for fødevarer og foder har i de  sidste 8 år været drevet af Dansk Standard for offentlige midler gennem en resultatkontrakt med Erhvervs- og Vækstministeriet og for DS’ egne fondsmidler. De offentlige midler er kun tænkt til udvikling og opdyrkning af nye standarder, dvs. ikke drift.

Hvis sekretariatet skal bevares på danske hænder og dermed sikre Danmark indflydelse på revisionen af ISO 22000, herunder udviklingen af nye standarder, kræver det finansiering fra fødevarebranchen.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har sammen med medlemmer inden for især mejeri og grovvarebranchen været i dialog med Dansk Standard om det internationale sekretariat for ISO 22000-standarden for fødevarer og foder.

Nu inviteres alle interesserede til en drøftelse af, om dansk fødevare- og foderindustri har interesse i, at sekretariatet forbliver på danske hænder:

Fredag den 20. september kl. 10.00 – 12.00

Hos DLG Fyn
Hvidkærvej 29
DK-5250 Odense SV

Dagsorden for mødet:

  • Velkomst v. Per Olsen, afdelingsleder, L&F
  • Orientering om arbejdet i og perspektiverne ved dansk sekretariat for ISO 22000 v. Jakob Færgemand,  direktør Bureau Veritas og formand for sekretariatet samt Berit Behbahani, DS, Sekretær for sekretariatet
  • Mulighederne for indflydelse gennem det faglige arbejde v. Claus Heggum, chefkonsulent, L&F/mejeri
  • De finansielle rammer for det videre arbejde med sekretariatet v. Berit Behbahani, DS
  • Drøftelse af erhvervsinteresse for fortsættelse af sekretariatet i Danmark
  • Evt.