Standarden er altafgørende

03. september 2013

Standarden er altafgørende

Uden standard – intet marked. Derfor gik Green Instruments ind i standardiseringsarbejdet for at få indflydelse og adgang til et marked på 600 mio. kr. om året.

Green Instruments A/S i Brønderslev er måske nok en mindre virksomhed med sine 14 medarbejdere, men dens produkter bruges verden over. Virksomheden udvikler analyseinstrumenter og måleudstyr til måling af bl.a. røggasser – instrumenter, der bruges både inden for skibsfart, industri og kraftværker. 

Virksomheden, som er stiftet i 1999, har udviklet et nyt system til måling af olietåger i skibes maskinrum – et sikkerhedsudstyr, som effektivt kan reducere risikoen for brand i maskinerne, og som derfor er efterspurgt af rederier og værfter verden over.

Stærkt reguleret område

Maritim sikkerhed er et område, som er stærkt reguleret og overvåget af myndigheder, og derfor er internationale standarder og certificeringer et must, når man udvikler nye produkter til et så specialiseret marked.  Direktør Poul Kodal Sørensen fra Green Instruments har deltaget i arbejdet med den nye ISO-standard på området ISO 16437:2012, Ships and marine technology – Lifesaving and fire protection – Atmospheric oil mist detectors for ships.

- Sikkerhedsudstyr skal typegodkendes af virksomheder som Lloyds og Norsk Veritas og er underlagt en stribe direktiver i eksempelvis EU-regi, fordi det handler om menneskeliv.  Derfor er det altafgørende for en virksomhed som vores at kunne dokumentere, at vores udstyr lever op til kravene, siger Poul Kodal Sørensen fra Green Instruments, der i øvrigt også er ISO 9001-certificeret.

Ny standard kunne lukke dørene

Helt konkret fandt Green Instruments ud af, at en kommende standard ville udelukke virksomhedens innovative nyskabelse fra markedet, og derfor gik Poul Kodal Sørensen aktivt ind i udvalget, der arbejdede med den nye standard. Sammen med Dansk Standard fik Green Instruments dermed indflydelse på udformningen af den nye standard og fik dermed adgang til et stort marked, som virksomheden ellers ville være udelukket fra.

- Uden standard, intet salg. Så enkelt er det. Det er altafgørende i branchen, og da vi nu har et certificeret produkt, kan vi byde ind på lige fod med konkurrenterne, siger direktøren.

Konkurrenter er der dog ikke så mange af. Der er kun få, som på verdensplan udvikler udstyr som Green Instruments, men til gengæld er der et markedspotentiale på 400 mio. kr. om året alene på nybygninger, mens installation af udstyr på eksisterende skibe udgør et marked på 200 mio. kr. om året. Så der er god grund til at følge med i udviklingen af nye standarder for Green Instruments, der satser på at sætte sig på en tredjedel af verdensmarkedet.

Fuldt fokus på standarderne

- Det er helt klart, at vi også fremover vil have fuldt fokus på standarderne, når vi udvikler nyt udstyr. Vi vil nærlæse og måske vende problemerne med Dansk Standard, og vi vil gerne i fremtiden deltage i udviklingen af nye standarder på vores forretningsområder, for standarderne er i sig selv med til at give produkterne en merværdi, siger Poul Kodal Sørensen.

Som eksempel nævner han iltmålere til skibe. Et produkt, som en del virksomheder fremstiller, men kun få virksomheder er certificerede i, og derfor bliver mange producenter fravalgt alene af den grund.

Kontakt