Anden generation af standarder for elektronikskrot på vej

13. januar 2014

Anden generation af standarder for elektronikskrot på vej

WEEE-direktivet er blevet revideret og skal implementeres i EU medlemslandene fra den 14. februar 2014. Dermed indledes arbejdet med anden generation af europæiske standarder for behandling af elektronikaffald.

Revisionen af WEEE-direktivet (Waste of Electric and Electronic Equipment) medfører nye krav til indsamling af returprodukter, krav om viden og dokumentation hos dem, der indsamler elektronikaffaldet, samt krav til oparbejdning og genanvendelse af produkterne med henblik på at få genanvendelsesprocenterne op.

Alle med interesse i området kan deltage i standardiseringsarbejdet og dermed få indflydelse på de kommende europæiske standarder. Deltagelsen giver unik indsigt i og viden om fremtidens standarder og markedskrav for elektriske og elektroniske produkter, som danske virksomheder kan benytte i deres produktudvikling.

- Ved at deltage i arbejdet og være med til at sætte danske fingeraftryk på kravene, sikrer vi ikke blot, at affaldet bliver genanvendt rigtigt og bedst muligt til gavn for både miljø og sundhed – i såvel Danmark som udlandet. Samtidig er det en garanti for, at der bliver kæmpet for de danske interesser til gavn for vores genanvendelsessektor, hvor niveauet generelt er rimeligt højt, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

For at være omfattet af WEEE skal produktet være afhængig af strøm, producere strøm eller transportere strøm. Størsteparten af de produkter, der er elektroniske eller indeholder elektronik, er omfattet af producentansvarsordningen, der er baseret på WEEE-direktivet. Deraf følger, at de virksomheder, der sætter deres produkter på det danske marked, har en række forpligtelser i relation til registrering, indsamling, information og genanvendelse.

Om standardiseringsudvalget

Udvalget ”Miljøstandardisering for elektriske og elektroniske produkter” består bl.a. af Miljøstyrelsens repræsentant fra COWI, Stena Technoworld, Dansk Energi, GN Netcom, GRUNDFOS, COWI, Danfoss, Lego, VELUX mfl. Udvalget skal varetage de danske interesser i de europæiske arbejdsgrupper og sikre dansk indflydelse på de endelige standarder på området.  

Næste møde finder sted hos Dansk Standard tirsdag den 1. april 2014

Kontaktperson: Seniorkonsulent Réne Nielsen, rn@ds.dk, tlf. 39966153 

De standarder, der arbejdes med, omhandler bl.a. behandling af elektronikaffald inden for kategorierne:

  1. Store husholdningsapparater
  2. Små husholdningsapparater
  3. It- og teleudstyr
  4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler (solceller)
  5. Belysningsudstyr
  6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
  7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
  8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
  9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
  10. Salgsautomater