Energisyn indføres fra sommer

10. marts 2014

Energisyn indføres fra sommer

Store danske virksomheder skal leve op til nyt krav om energisyn hvert fjerde år.

Til sommer træder energieffektivitetsdirektivet i kraft som dansk lovgivning. Som led i at opfylde EU’s mål om at nedbringe energiforbruget i EU med 20 % i 2020 sætter lovgivningen krav til alle store danske virksomheder om at få gennemgået et energisyn inden d. 5. december 2015, og derefter hvert fjerde år. Det forventes, at ca. 400 danske virksomheder vil blive berørt af lovændringen. Det drejer sig om virksomheder med mere end 250 ansatte, omsætning over 370 mio. kr. og årlig balance over 320 mio. kr.

- Loven forpligter store virksomheder og private institutioner til at få udført et uafhængigt energisyn efter en anerkendt standard hvert fjerde år. Det kan enten være den internationale standard  ISO/FDIS 50002 Energy audits eller den europæiske standard DSF/prEN 16247 Energy audits, der er ved at blive færdigudviklet. Man kan dog undtages fra kravet om energisyn, hvis man har et certificeret energiledelsessystem, som fx ISO 50001 energiledelse, hvor energisyn indgår som en del af ledelsessystemet, siger Christine Weibøl Bertelsen, som er konsulent i Dansk Standard og fortsætter:

- Kravet kan lyde omfattende, men der er mange gevinster at hente for virksomhederne ved løbende at gennemgå sådanne energisyn. Det hjælper virksomhederne med at få et overblik over hvor energien bruges, og kan derfor synliggøre potentialet for at spare energi. Kort sagt understøtter energisynene virksomheder i at effektivisere deres energiforbrug og finde besparelser – energimæssige såvel som økonomiske. Desuden bør det bemærkes, at den nye lovgivning ikke vil være konkurrenceforvridende mellem store virksomheder i EU, idet den sætter krav til alle store virksomheder i Europa.

I forbindelse med implementeringen af direktivet på dansk grund er Dansk Standards udvalg S-432 Energiledelse, ESCO og energieffektivitet med til at udvikle den europæiske standard DSF/prEN 16247- Energy audits, der sætter de overordnende retningslinjer for at udføre et energisyn. Standarden består af fem dele, hvoraf de sidste fire er i høring lige nu og derfor kan præges. Du kan læse dem og kommentere dem her.

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88