Udvalg

Energiledelse, ESCO og energieffektivitet (S-432)

Udvalget arbejder med standarder inden for energiledelse og energisyn samt de relaterede standarder, som understøtter implementeringen og bruges af disse. Arbejdet foregår på både dansk, europæisk og internationalt niveau.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Christine Weiboel 1635X489 Neu

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Arbejdsområde

Udvalget deltager aktivt i udviklingen og revisionen af standarder inden for især energiledelse og energisyn.

Senest er det blevet besluttet at opstarte revisionen af standarden for oprindelsesgarantier for elektricitet, som samtidig udvider scopet til også at omfatte hydrogen og biomethan.

Der er derfor blevet udviklet flere standarder til understøttelse af implementering af energiledelse, bl.a. en guide til effektiv implementering af energiledelse, måling og verifikation af besparelser, certificering af energiledelse, krav til auditorer samt finansieringsaspektet ved besparelser.

For energisyn er der ud over standarden for generelle krav til energisyn, blevet udviklet standarder for energisyn i bygninger, produktioner og transport samt en standard for energiauditorers kompetencer.

Udvalget har i forbindelse med implementeringen af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) i Danmark været en aktiv deltager i udformningen af bekendtgørelse nr. 1212 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Udvalgets formål er at støtte branchens interessenter til aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet og aktiv anvendelse af de udarbejdede standarder samt at samle flest mulige interessenter i udvalget, så det udgør et aktivt ERFA-forum for branchen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage direkte i det danske, europæiske og internationale arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne: 

Målgruppe

Forskningsorganisationer, undervisningsinstitutioner, konsulenter, ESCO virksomheder, myndigheder samt branche- og interesseorganisationer.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Biogas Danmark
  • Energinet Gastransmission A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.