Hjælp til at forstå standarder for varme- og køleanlæg

29. april 2014

Hjælp til at forstå standarder for varme- og køleanlæg

En FAQ besvarer de hyppigst stillede spørgsmål om, hvordan du udformer varme- og køleanlæg.

Du kan få svar på de mest generelle spørgsmål om, hvordan du udformer varme- og køleanlæg på baggrund af de relevante standarder. Spørgsmål og svar er samlet i en ny FAQ, der er udarbejdet af udvalget S-316 for varme- og kølesystemer i bygninger. Du har også mulighed for at være med til at udvikle standarderne ved at deltage i udvalget.

Udvalget er bl.a. ansvarlig for DS 469:2013 Varme og-køleanlæg i bygninger, der er styrende ved krav i Bygningsreglement BR 10 og har en tæt relation til europæiske system- og produktstandarder. Udvalgets strategi er at sikre et konsistent norm- og standardsæt af danske, europæiske og internationale standarder inden for bygningers varmesystemer.