One size does not fit all

06. maj 2014

One size does not fit all

Den internationale fødevaresikkerhedsstandard, ISO 22000, skal revideres. Standarden har været gældende siden 2005, og ligeså længe har Danmark stået i spidsen for at drive det internationale sekretariat og dermed sat dagsordenen for fødevaresikkerhed.

Revisionen vil primært kredse om tre fokusområder:

Strukturen i ISO 22000-standarden skal tilpasses strukturen i andre ISO standarder, så man opnår en ensartethed, som gør det nemmere at orientere sig og arbejde på tværs, eksempelvis med kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 18001.

Desuden skal der i revisionen tages højde for de ændringer, der er kommet fra Codex Alimentarius, som er et selvstændigt organ under FAO/WHO, der udarbejder guidelines til myndigheder verden over for, hvordan lovgivning på fødevareområdet bør håndteres.

Endelig har fødevareindustrien i ind- og udland haft mange input til forbedringer, som skal behandles i revisionsarbejdet.

- Revisionen er åben nu, så det er nu den danske fødevareindustri og andre interesserede parter, eksempelvis inden for forskning eller fødevarekontrol har mulighed for at påvirke processen og få indflydelse. I september mødes fødevareeksperter fra hele verden i København. Det årlige møde som de seneste år er afholdt i hhv. Irland, Tokyo og Sydney, er i år trukket hjem til København for at give de bedste betingelser for en stærk dansk delegation. Formålet med mødet er af få organiseret revisionsarbejdet, som forventes at løbe over to-tre år, og det er her, at det er centralt at få danske interesser bragt i spil, siger Jacob Færgemand, som er formand for det internationale sekretariat.

Han fortsætter:     

- Fra sekretariatets side er tilgangen, at den reviderede standard ikke må blive en alt for faststøbt form, som alle fødevarevirksomheder skal tvinges ned i. Den skal være fleksibel. Grundfilosofien er, at hver enkelt virksomhed skal analysere sine forhold og vælge sin metode. One size does not fit all. Man skal styre ud fra, hvad der er nødvendigt på den enkelte virksomhed og basere sit system på de konkrete omgivelser. Der er nu en gang forskel på at drive fødevarevirksomhed i Danmark, Uganda eller i Kina.

Netop i Kina, hvor der i forbindelse med det store danske erhvervsfremstød i forrige uge blev indgået en række dansk-kinesiske handelsaftaler på fødevareområdet, er der stor bevågenhed på ISO 22000 og fødevaresikkerheden. 

- Kineserne ved godt, at Danmark sidder for bordenden og driver standarden, og i Kina er danske fødevarer synonym for høj kvalitet. Set i det lys er der helt klart et stort vækstpotentiale i Kina for danske fødevarevirksomheder. Derfor er det også afgørende, at danske virksomheder involverer sig i arbejdet med at drive standarden, fordi det giver bedre konkurrenceevne og generel anseelse ikke alene i Kina men også i resten af verden, siger Jacob Færgemand.

Læs mere om Dansk Standards udvalg inden for fødevaresikkerhed.