Skærpet kontrol med kemi i elektronik

08. juli 2015

Skærpet kontrol med kemi i elektronik

Elektronikprodukter skal være sikre at bruge for forbrugerne. Derfor skærpes kontrollen med, hvad produkterne indeholder. Ved at følge de harmoniserede standarder kan du efterleve kravene, der gælder for dig, der enten forhandler, importerer eller distribuerer.

Kemien i produkter som telefoner, computere eller hårtørrere kan skade menneskers sundhed og miljøet. Derfor er det vigtigt, at du som forhandler sikrer, at kemireglerne bliver overholdt. Fx er bly i elektronik ulovligt, da bly kan medføre sundhedsskader - selv i ekstremt små mængder. Bly påvirker nervesystemet, og børn er særligt udsatte, fordi deres nervesystem er under udvikling. I værste fald kan det påvirke både deres indlæringsevne og intelligens.

Sæt dig ind i reglerne

Som forhandler er det vigtigt, at du kender de regler, der gælder for de produkter, du sælger. Reglerne er ikke samlet ét sted, men findes i forskellige regelsæt. Mange elektroniske produkter bliver ikke produceret i Danmark, men bliver importeret fra lande uden for EU. Producenten, som vil sælge varer i Danmark, der er produceret uden for EU, skal overholde en række regler. Men den, der forhandler, importerer, distribuerer eller sælger varerne har også et ansvar. En nem måde at efterleve reglerne på er at følge de harmoniserede standarder.

Der er hjælp at hente

RoHS-, Lavspændingsdirektivet og REACH-forordningen kan være svære at finde rundt i selv for en dansk forhandler. Du kan spørge Dansk Standard om, hvilke standarder der gælder for dit produkt. Standarderne er bl.a. udviklet i udvalget for miljøstandardisering af elektriske og elektroniske produkter, S-611. Udvalget udarbejder standarder og guides med miljømæssige aspekter inden for det elektrotekniske område. En guide om sikkerhedsrelateret risikovurdering og risikonedsættelse for lavspændingsudstyr CENELEC Guide 32:2014 kan downloades gratis fra CENELEC’s hjemmeside.

Forklaring til direktiver:

  • RoHS-direktivet - Specifikke kemikalieregler for elektronik.
  • REACH-forordningen - Generelle kemiregler, der vedrører alle produkter - også elektronik
  • Lavspændingsdirektivet - Sikkerhedsmæssige krav, der vedrører elektronik