Ny ISO 9001 giver bedre forretning

23. september 2015

Ny ISO 9001 giver bedre forretning

Den nye ISO 9001 - verdens mest udbredte standard for kvalitetsledelse – er netop udkommet. Den bliver et endnu vigtigere og stærkere ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering.

- I år har vi reduceret vores fejlmargin med over 20 % samtidig med, at vi håndterer flere skind på færre hænder. Den øgede produktivitet er uden tvivl afledt af vores arbejde med ISO 9001, der hjælper os til at skabe kontinuerlige forbedringer og processer, fortæller Søren Valentin, COO i Kopenhagen Fur, der er en af de mange virksomheder, der arbejder med ISO 9001. 

En ny og endnu mere forretningsorienteret version af den populære standard for kvalitetsledelse, der bruges af over en million virksomheder og organisationer på verdensplan, er netop udkommet. Og den kommer ifølge Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard, til at spille en endnu vigtigere rolle for danske virksomheders forretningsmæssige udvikling – både herhjemme og internationalt.

- Den nye ISO 9001 afspejler samfundsudviklingen og er tilpasset til en mere dynamisk, kompleks og global verden. Den lægger op til en mere strategisk implementering i virksomhederne med forankring i topledelsen som et effektivt og synligt ledelsesredskab, der spiller sammen med virksomhedens strategi, siger Anne Hasløv, administrerende direktør i Dansk Standard.

En helt ny undersøgelse gennemført af Dansk Standard dokumenterer, at udbyttet for virksomheder, der arbejder med ISO 9001, allerede i dag er enormt og bidrager positivt til virksomhedens resultater, bl.a. i form af styrket konkurrenceevne og højere kvalitet. 

70 % af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen mener således, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater. 64 % har i høj eller nogen grad oplevet, at virksomheden har styrket sin konkurrenceevne, og 78 % har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services ved at arbejde med ISO 9001.

- ISO 9001 bliver brugt i rigtig mange virksomheder til at optimere og effektivisere, fordi standarden giver redskaber til at arbejde systematisk med at forbedre kvaliteten, minimere fejl og øge produktiviteten i virksomheden. Med den nye ISO 9001 bliver værktøjet endnu stærkere, fordi kvalitet opfattes i bred forstand og i stigende grad handler om fokus på nye muligheder, innovation og kundernes ønsker og behov, siger Anne Hasløv.

Fakta om ISO 9001:2015

  • ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.
  • Kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt. 
  • ISO 9001 udkom første gang i 1987. 
  • Den nye version af ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse er netop udkommet. Den endelige, dansksprogede udgave forventes at ligge klar ultimo oktober.
  • Dansk Standard har som den nationale standardiseringsorganisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper. 
  • Med ISO 9001: 2015 introduceres en fælles struktur for alle ledelsesstandarder. Det bliver således nemmere at arbejde med flere ledelsesstandarder, fx miljøledelse og kvalitetsledelse, i samme virksomhed. 
  • Når den nye version af ISO 9001 udkommer, vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor de virksomheder, der I dag er certificerede, har mulighed for at leve op til de nye versioner af standarderne.

Overblik over de væsentligste ændringer i ISO 9001:2015

Forankring i topledelsen

Den nye ISO 9001 skal forankres i topledelsen som et synligt ledelsesredskab, der spiller sammen med virksomhedens strategi – og er ikke blot administrative procedurer. Det store procesfokus kombineret med ledelsesfokus giver et godt værktøj til at beslutte, hvordan organisationens forretningsprocesser skal gennemføres, og til at engagere medarbejderne i, hvordan de bidrager til, at organisationen når sine mål. 

Stærkere krav om forbedringer

Med den nye ISO 9001 er der et endnu stærkere krav om, at der skal ske forbedringer – ikke kun af kvalitetsledelsessystemet, men også af produkter og ydelser. Det kunne fx være udviklingen af et nyt og epokegørende produkt. Virksomheden skal således hele tiden udvikle sig ved at afdække og forfølge muligheder for at forbedre sig og styrke konkurrenceevnen. 

Vurdering af muligheder og risici

Organisationerne skal struktureret og strategisk forholde sig til de muligheder, der er for udvikling og for at skabe mere forretning, fastlægge mål og styre de risici, som opstår, når beslutninger træffes. På den måde styrkes organisationens udviklingsmuligheder, og det bliver mere sandsynligt, at organisationen når sine mål.

Alle interessenter skal inddrages

Det primære mål med kvalitetsledelse er fortsat at leve op til kundekrav, overgå kundens forventninger og dermed øge kundetilfredsheden. Men det er nu også krævet, at virksomheden forholder sig til andre relevante interessenter – og hvilke af deres krav og behov, virksomheden vil opfylde. Det kunne fx være at imødekomme NGO-krav for at undgå belastende medieomtale. 

Afspejler servicesektorens stigende betydning

Der skelnes nu mellem ”produkter” og ”ydelser”. ISO 9001 er nu tilpasset, så den også er målrettet servicevirksomheders behov – lige fra myndigheder og offentlige institutioner til private servicevirksomheder.

Kontakt