Europæiske standarder støver elektriske værktøjer af

25. oktober 2016

Europæiske standarder støver elektriske værktøjer af

En række nye standarder sætter fokus på støvgener og bidrager til udviklingen af mindre støvproducerende maskiner.

Har du nogensinde prøvet at gå ind i en støvsky forårsaget af et elektrisk værktøj? Og har du spekuleret på, om det er farligt for dig at indhalere den støvholdige luft? Forskellige boringer og slibning med elektrisk værktøj skaber støv, hvilket kan været til gene for dit helbred. Det gør en række nye standarder nu noget ved.

Et sundere arbejdsmiljø med mindre støv

Elektrisk værktøj såsom diamantbor, hammere, save og slibemaskiner forårsager støv, som skaber en skadelig luftkvalitet for operatøren og andre i nærheden. Støv og små partikler, som bliver indåndet gennem næse og mund, kan nemlig være sundhedsskadeligt. Det sætter de nye standarder for støvmåling fokus på, så det bliver nemmere at skabe et sundere arbejdsmiljø.

Standarderne er en del af en serie af europæiske standarder om støvmålingsprocedurer for elektrisk motordrevet værktøj (EN 50632), som er udarbejdet af CENELEC’s tekniske komité TC 116 ’Sikkerhed for Elektrisk motordrevet værktøj’.

- Den tekniske komité arbejder med sikkerhedsmæssige standarder for håndværktøj. Her har de traditionelle aspekter som elektrisk og mekanisk sikkerhed længe været på plads. Støj og støv er andre vigtige aspekter, som både forbrugere og professionelle søger informationer om, når de skal vurdere kvaliteten af håndværktøj

René Nielsen
Seniorkonsulent
Dansk Standard

René Nielsen understreger samtidigt, at standarderne for støvmåling med deraf følgende deklaration af apparater i høj grad er med til at forbedre den generelle kvalitet af markedsførte produkter. Det betyder i sidste ende bedre og mere sikkert værktøj for brugerne.  

Fakta om standarderne

Standarderne specificerer procedurer til at måle støvkoncentrationen fra elektrisk værktøj under standardiserede forhold. Resultatet af støvmålingen kan blive brugt til:

  • Erklæring af støvudledning
  • Sammenligning af støvudledning fra samme type værktøj
  • Forberedende vurdering af støveksponering på arbejdspladsen

Standarderne omfatter elektrisk værktøj med eller uden støvudslusningsenhed, som bruger vekselspænding eller batterier. I disse standarder er støv defineret som ”spredt distribution af solide substanser i gasser, specielt i luft”.

Følgende syv standarder er blevet udviklet i 2016 for at færdiggøre sættet af 14 dele af EN 50632-serien til at estimere kvalitet og kvantitet af støvudledning:

  • EN 50632-3-1:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Metode til støvmåling – Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave
  • EN 50632-2-4:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-4: Særlige krav til andre slibere end skiveslibere
  • EN 50632-2-14:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-14: Særlige krav til høvle
  • EN 50632-2-17:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-17: Særlige krav til overfræsere og kantfræsere
  • EN 50632-2-11:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-11: Særlige krav til stiksave og bajonetsave
  • EN 50632-2-3:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-3: Særlige krav til betonslibere og skiveslibere
  • EN 50632-2-19:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-19: Særlige krav til afrettere
Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

08. maj 2023

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

Se eller gense dette webinar, hvor du får en opdatering på de nyeste vejledninger fra udvalget S-564, som arbejder med elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød, samt en mulighed for at få afklaret forståelsesmæssige problematik...

Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

03. maj 2023

Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

En international komité for integrationen af vedvarende energiproduktion i elnettet har netop fået ny forperson. Det er danske Frank Martin, som har fået ansvaret, og det kan blive en fordel for Danmark, mener han.

Er du klar til den nye maskinforordning?

24. april 2023

Er du klar til den nye maskinforordning?

Maskindirektivet har gennemgået en omfattende revision og bliver snart erstattet af en ny maskinforordning, som indeholder en række ændringer og nye krav, der vil få betydning for maskinindustrien.

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

13. december 2022

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

Danmark står i spidsen for udviklingen af en ny europæisk standard, der skal give virksomhederne konkrete værktøjer til at tænke genbrug, genanvendelse og reparerbarhed ind i designfasen af nye produkter. Forbrugerrådet glæder sig over den nye sta...