Europæiske standarder støver elektriske værktøjer af

25. oktober 2016

Europæiske standarder støver elektriske værktøjer af

En række nye standarder sætter fokus på støvgener og bidrager til udviklingen af mindre støvproducerende maskiner.

Har du nogensinde prøvet at gå ind i en støvsky forårsaget af et elektrisk værktøj? Og har du spekuleret på, om det er farligt for dig at indhalere den støvholdige luft? Forskellige boringer og slibning med elektrisk værktøj skaber støv, hvilket kan været til gene for dit helbred. Det gør en række nye standarder nu noget ved.

Et sundere arbejdsmiljø med mindre støv

Elektrisk værktøj såsom diamantbor, hammere, save og slibemaskiner forårsager støv, som skaber en skadelig luftkvalitet for operatøren og andre i nærheden. Støv og små partikler, som bliver indåndet gennem næse og mund, kan nemlig være sundhedsskadeligt. Det sætter de nye standarder for støvmåling fokus på, så det bliver nemmere at skabe et sundere arbejdsmiljø.

Standarderne er en del af en serie af europæiske standarder om støvmålingsprocedurer for elektrisk motordrevet værktøj (EN 50632), som er udarbejdet af CENELEC’s tekniske komité TC 116 ’Sikkerhed for Elektrisk motordrevet værktøj’.

- Den tekniske komité arbejder med sikkerhedsmæssige standarder for håndværktøj. Her har de traditionelle aspekter som elektrisk og mekanisk sikkerhed længe været på plads. Støj og støv er andre vigtige aspekter, som både forbrugere og professionelle søger informationer om, når de skal vurdere kvaliteten af håndværktøj

René Nielsen
Seniorkonsulent
Dansk Standard

René Nielsen understreger samtidigt, at standarderne for støvmåling med deraf følgende deklaration af apparater i høj grad er med til at forbedre den generelle kvalitet af markedsførte produkter. Det betyder i sidste ende bedre og mere sikkert værktøj for brugerne.  

Fakta om standarderne

Standarderne specificerer procedurer til at måle støvkoncentrationen fra elektrisk værktøj under standardiserede forhold. Resultatet af støvmålingen kan blive brugt til:

  • Erklæring af støvudledning
  • Sammenligning af støvudledning fra samme type værktøj
  • Forberedende vurdering af støveksponering på arbejdspladsen

Standarderne omfatter elektrisk værktøj med eller uden støvudslusningsenhed, som bruger vekselspænding eller batterier. I disse standarder er støv defineret som ”spredt distribution af solide substanser i gasser, specielt i luft”.

Følgende syv standarder er blevet udviklet i 2016 for at færdiggøre sættet af 14 dele af EN 50632-serien til at estimere kvalitet og kvantitet af støvudledning:

  • EN 50632-3-1:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Metode til støvmåling – Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave
  • EN 50632-2-4:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-4: Særlige krav til andre slibere end skiveslibere
  • EN 50632-2-14:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-14: Særlige krav til høvle
  • EN 50632-2-17:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-17: Særlige krav til overfræsere og kantfræsere
  • EN 50632-2-11:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-11: Særlige krav til stiksave og bajonetsave
  • EN 50632-2-3:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-3: Særlige krav til betonslibere og skiveslibere
  • EN 50632-2-19:2016 Elektrisk motordrevet værktøj– Procedure for støvmåling – Del 2-19: Særlige krav til afrettere
Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

29. november 2023

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

En standard, der blev udgivet for første gang sidste år for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø, er lige blevet harmoniseret under både maskindirektivet og ATEX-direktivet.

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

08. juni 2023

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

Se eller gense Dansk Standards maskindag, og få overblik over de nye regler i den nye maskinforordning fra Sikkerhedsstyrelsen.