Ny vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

22. november 2016

Ny vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

En ny vejledning for dansk kvalitetsturisme skal være med til at løfte kvalitets- og serviceniveauet i den danske turistbranche.

Danmark har de seneste år oplevet en tilbagegang i turismen i forhold til resten af Europa. Det skal en ny vejledning for dansk kvalitetsturisme med udgangspunkt i principperne fra kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 være med til at lave om på.

- Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme er en guide til at arbejde målrettet og systematisk med kvalitets- og serviceforbedringer i turistbranchen. Principperne i ISO 9001 er naturligvis tilpasset turistaktører og destinationers specifikke behov og særkende. Vejledningen formulerer fælles tilgange til service og kvalitet, og skal i sidste ende være med til at styrke Danmark som turistmål, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

En god helhedsoplevelse

Dansk Standard har på vegne af Erhvervs- og Vækstministeriet og i dialog og samarbejde med mere end 50 repræsentanter fra turismeerhvervet udarbejdet vejledningen for Dansk Kvalitetsturisme, som adresserer behovet for synergi og samarbejde om turisternes helhedsoplevelse.

- Vejledningen tager udgangspunkt i den samlede oplevelse for turisten. Indtrykket af en ferie eller et ophold i Danmark udgøres af mange forskellige oplevelser, og ikke alene af vandlandet, museet eller det 3-stjernede hotel. Alle kontakter før, under og efter turistens besøg bidrager til helhedsoplevelsen, derfor er det vigtigt, at de alle repræsenterer en tilfredsstillende og samspillende kvalitet og service, siger Niels Madelung og uddyber: 

- Fokus er derfor på at animere og understøtte alle, som bidrager til turistens helhedsindtryk i et givent geografisk område, i at møde turistens forventninger på alle parametre lige fra overnatning, spisesteder og attraktioner til transport, information og skiltning.

Inspiration og konkrete redskaber

Vejledningen giver både enkelte aktører og samlede destinationer en række redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med at øge kvaliteten og serviceniveauet.

- Udgangspunktet for turismevejledningen er ledelsesstandarden ISO 9001 - akkurat ligesom vi har lavet lignende kvalitetsvejledninger for andre brancher, fx stilladsbranchen. Man kan sige, at vejledningen er en slags benchmark for turisme, der er meget jordnær og anvendelig for alle lige fra iskiosker og hoteller til kommuner eller regioner

Niels Madelung
Chefkonsulent
Dansk Standard

Vejledningen for Dansk Kvalitetsturisme består bl.a. af tjeklister, gode råd, inspiration og eksempler på best practice og giver hjælp til en systematisk gennemgang af alle forhold, der kan forbedre turisternes samlede oplevelse.

Du kan hente dokumentet gratis i pdf eller bestille et trykt eksemplar til 100,- dkk her.

Hent vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

Kontakt