Nyt bygningsreglement påvirker også de udførende i byggeriet

03. februar 2016

Nyt bygningsreglement påvirker også de udførende i byggeriet

BR15 trådte i kraft ved årsskiftet og betyder en række ændringer både ved nybyggeri samt ved ombygning og renovering. Særligt på energiområdet stilles der nye og strammere krav.

- De primære ændringer i BR15 er på energiområdet, hvor der blandt andet stilles strammere krav til bygningers energimæssige ydeevne. Eksempelvis bliver lavenergiklasse 2015 obligatorisk minimumskrav for alt nybyggeri, fortæller Niels Bruus Varming, specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

Men det er ikke kun i nybyggeri, at der fremadrettet skal bruges mindre energi. Det gælder også, når man laver om på en bygning. Samtidigt er der ved større renoveringer mulighed for en større grad af valgfrihed i måden, hvorpå man lever op til energikravene.

- Der er ændret på måden, man kan opfylde krav ved ombygning og renovering. Før var der kun de mere firkantede regler med energikrav til den enkelte bygningsdel eller bygningselement. Nu kan man, hvis der er tale om større bygningsrenoveringer og flere bygningsdele, vælge at arbejde med renoveringsklasserne. Her ser man på energiforbruget samlet set i stedet for at stille krav til hver bygningsdel isoleret set. Det giver større fleksibilitet, fordi der er flere måder, man kan vælge at leve op til kravene, siger Niels Bruus Varming.

Renoveringsklasserne giver således - i stedet for at stille krav på bygningsdelsniveau - frihed til at gennemføre andre energibesparende tiltag, der samlet bringer bygningens energibehov ned.

- Hvis man eksempelvis skal bygge om, men gerne vil bibeholde facaden, kan man vælge at fokusere på at sikre et endnu bedre energiniveau ved fx taget, end der ellers er påkrævet. Så længe man bare samlet set overholder renoveringsklassen.

Niels Bruus Varming
Specialkonsulent
Trafik- og Byggestyrelsen

Øget fokus på europæiske standarder

En anden væsentlig ændring i BR15 er desuden, at man på en række områder er gået fra danske standarder og danske særregler til at henvise til europæiske standarder. Det gælder bl.a. i forhold til ECO-design, hvor man har tilpasset kravene til installationer i bygninger til EU's energikrav til produkter (eco-designforordninger). Også hvad angår belysning, henviser BR 15 ikke længere til de danske standarder, DS700-serien, men til europæiske.

- Verden ændrer sig. Der bliver mere konkurrence, arbejde og samhandel på tværs af grænser. Og det er et af målene med ændringerne: At man bruger flere europæiske standarder i stedet for danske og dermed øger konkurrencen og muligheder for samhandel og eksport for danske virksomheder, siger Niels Bruus Varming og fortsætter:

- Fordelene ved at referere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske, er dels at det øger konkurrencen, fordi installatører i Danmark nu skal bruge samme standard som fx et tysk installationsfirma bruger. Dels betyder det, at der nu kun er et sæt krav, man skal leve op til i Danmark og i Europa. Det er en klar fordel for danske virksomheder, der gerne vil eksportere deres produkter eller ydelser. Samtidigt er det godt for forbrugerne, fordi byggevarer, det kunne fx være varmepumper, kun må sælges i Danmark, hvis de overholder de fælles europæiske krav. Man kan dermed være mere tryg ved de produkter, man køber i byggemarkederne.

Det er ifølge Niels Bruus Varming også vigtigt, at man, hvad enten man er håndværksmester, gør-det-selv-mand, eller producent af byggevarer, kender reglerne i Bygningsreglementet.

- Der er mange, der ikke holder sig opdateret, men det er vigtigt både som privatperson og professionel at bygge efter gældende regler. Derfor har vi fået lavet en række informationsmateriale, bl.a. en kvikguide og et faktaark.

Fakta

  • BR 2015 er trådt i kraft ved årsskiftet til 2016 med en overgangsperiode på et halvt år.
  • Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer
  • Læs mere om bygningsreglementet og ændringerne i BR15 på bygningesreglementet.dk
Kontakt

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.