Nyt bygningsreglement påvirker også de udførende i byggeriet

03. februar 2016

Nyt bygningsreglement påvirker også de udførende i byggeriet

BR15 trådte i kraft ved årsskiftet og betyder en række ændringer både ved nybyggeri samt ved ombygning og renovering. Særligt på energiområdet stilles der nye og strammere krav.

- De primære ændringer i BR15 er på energiområdet, hvor der blandt andet stilles strammere krav til bygningers energimæssige ydeevne. Eksempelvis bliver lavenergiklasse 2015 obligatorisk minimumskrav for alt nybyggeri, fortæller Niels Bruus Varming, specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

Men det er ikke kun i nybyggeri, at der fremadrettet skal bruges mindre energi. Det gælder også, når man laver om på en bygning. Samtidigt er der ved større renoveringer mulighed for en større grad af valgfrihed i måden, hvorpå man lever op til energikravene.

- Der er ændret på måden, man kan opfylde krav ved ombygning og renovering. Før var der kun de mere firkantede regler med energikrav til den enkelte bygningsdel eller bygningselement. Nu kan man, hvis der er tale om større bygningsrenoveringer og flere bygningsdele, vælge at arbejde med renoveringsklasserne. Her ser man på energiforbruget samlet set i stedet for at stille krav til hver bygningsdel isoleret set. Det giver større fleksibilitet, fordi der er flere måder, man kan vælge at leve op til kravene, siger Niels Bruus Varming.

Renoveringsklasserne giver således - i stedet for at stille krav på bygningsdelsniveau - frihed til at gennemføre andre energibesparende tiltag, der samlet bringer bygningens energibehov ned.

- Hvis man eksempelvis skal bygge om, men gerne vil bibeholde facaden, kan man vælge at fokusere på at sikre et endnu bedre energiniveau ved fx taget, end der ellers er påkrævet. Så længe man bare samlet set overholder renoveringsklassen.

Niels Bruus Varming
Specialkonsulent
Trafik- og Byggestyrelsen

Øget fokus på europæiske standarder

En anden væsentlig ændring i BR15 er desuden, at man på en række områder er gået fra danske standarder og danske særregler til at henvise til europæiske standarder. Det gælder bl.a. i forhold til ECO-design, hvor man har tilpasset kravene til installationer i bygninger til EU's energikrav til produkter (eco-designforordninger). Også hvad angår belysning, henviser BR 15 ikke længere til de danske standarder, DS700-serien, men til europæiske.

- Verden ændrer sig. Der bliver mere konkurrence, arbejde og samhandel på tværs af grænser. Og det er et af målene med ændringerne: At man bruger flere europæiske standarder i stedet for danske og dermed øger konkurrencen og muligheder for samhandel og eksport for danske virksomheder, siger Niels Bruus Varming og fortsætter:

- Fordelene ved at referere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske, er dels at det øger konkurrencen, fordi installatører i Danmark nu skal bruge samme standard som fx et tysk installationsfirma bruger. Dels betyder det, at der nu kun er et sæt krav, man skal leve op til i Danmark og i Europa. Det er en klar fordel for danske virksomheder, der gerne vil eksportere deres produkter eller ydelser. Samtidigt er det godt for forbrugerne, fordi byggevarer, det kunne fx være varmepumper, kun må sælges i Danmark, hvis de overholder de fælles europæiske krav. Man kan dermed være mere tryg ved de produkter, man køber i byggemarkederne.

Det er ifølge Niels Bruus Varming også vigtigt, at man, hvad enten man er håndværksmester, gør-det-selv-mand, eller producent af byggevarer, kender reglerne i Bygningsreglementet.

- Der er mange, der ikke holder sig opdateret, men det er vigtigt både som privatperson og professionel at bygge efter gældende regler. Derfor har vi fået lavet en række informationsmateriale, bl.a. en kvikguide og et faktaark.

Fakta

  • BR 2015 er trådt i kraft ved årsskiftet til 2016 med en overgangsperiode på et halvt år.
  • Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer
  • Læs mere om bygningsreglementet og ændringerne i BR15 på bygningesreglementet.dk
Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.