Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på standarder

17. maj 2016

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på standarder

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har netop lanceret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som sætter den overordnede ramme og de konkrete målsætninger for digitaliseringen i det offentlige for perioden 2016-2020.

Dansk Standard har bidraget til arbejdet ved at pege på fordelene ved at udnytte internationale standarder som en central del af fremtidens digitale løsninger i den offentlige sektor.

Informationssikkerhed og databeskyttelse

Ved at bruge anerkendte standarder gøres det lettere og mere ensartet for kommuner og regionale myndigheder at styrke informationssikkerheden til gavn for borgernes digitale service og sikkerhed. Derfor anser Dansk Standard det som positivt​, at et af strategiens hovedfokusområder netop bliver at styrke informationssikkerheden i alle offentlige myndigheder.

Dansk Standard har deltaget i udviklingen af den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001 og har allerede mange års erfaring med at rådgive både offentlige myndigheder og private virksomheder om brugen af den.

Digitalisering af den offentlige udbudsproces

Et andet interessant element i strategien handler om ambitionerne for en digitalisering af den offentlige udbuds- og indkøbsproces. Dansk Standard står i dag i spidsen for arbejdet med udviklingen af standarder til digitalisering af den offentlige udbuds- og indkøbsproces. I Dansk Standards tilknyttede udvalg er der ca. 20 medlemmer, som er med til at sikre dansk indflydelse på standarderne på området.

Du kan læse hele strategien på Finansministeriets hjemmeside.

Mere viden

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002 er en vejledning i at udvælge foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Bestyrelser og direktioner bør prioritere cyber- og informationssikkerhed som en afgørende del af forretningen.