CEN vedtager nye afstemningsregler

25. januar 2017

CEN vedtager nye afstemningsregler

Nye afstemningsregler i forbindelse med formelle afstemninger i CEN er knyttet til medlemmernes kontingent og grad af indflydelse.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har fra årsskiftet vedtaget nye afstemningsregler i, så de afspejler Lissabon-traktaten og ikke som tidligere Nice-traktaten. Baggrunden for ændringen af afstemningsreglerne er tæt knyttet til medlemmernes kontingent, der i højere grad skal stemme overens med graden af indflydelse.

”De store lande som fx Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Tyrkiet skal betale mere, mod at deres stemmevægt øges,” siger Jesper Jerlang, der er Standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

”I praksis forventer vi ikke, at de nye afstemningsregler vil få dramatiske konsekvenser for udfaldet af afstemningerne. CEN har undersøgt sagen og ved, at forskellen i afstemningerne er minimal, ” siger Jesper Jerlang.

De nye formelle afstemningsregler i CEN er fra 1. januar 2017:

  1. Kun JA og NEJ stemmer optælles. Medlemmer, der afstår fra at stemme, tælles ikke med.
  2. 55% af de afgivne stemmer skal være positive. Det kan fx være 11 ud af 20 stemmer.
  3. JA-stemmerne skal repræsentere minimum 65% af befolkningen, der er repræsenteret ved stemmeafgivningen (kun JA og NEJ stemmer medtages).

De nye regler gælder kun for CEN og kun for sager, der er udsendt til afstemning fra 1. januar 2017.

Mere information