CEN vedtager nye afstemningsregler

25. januar 2017

CEN vedtager nye afstemningsregler

Nye afstemningsregler i forbindelse med formelle afstemninger i CEN er knyttet til medlemmernes kontingent og grad af indflydelse.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har fra årsskiftet vedtaget nye afstemningsregler i, så de afspejler Lissabon-traktaten og ikke som tidligere Nice-traktaten. Baggrunden for ændringen af afstemningsreglerne er tæt knyttet til medlemmernes kontingent, der i højere grad skal stemme overens med graden af indflydelse.

”De store lande som fx Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Tyrkiet skal betale mere, mod at deres stemmevægt øges,” siger Jesper Jerlang, der er Standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

”I praksis forventer vi ikke, at de nye afstemningsregler vil få dramatiske konsekvenser for udfaldet af afstemningerne. CEN har undersøgt sagen og ved, at forskellen i afstemningerne er minimal, ” siger Jesper Jerlang.

De nye formelle afstemningsregler i CEN er fra 1. januar 2017:

  1. Kun JA og NEJ stemmer optælles. Medlemmer, der afstår fra at stemme, tælles ikke med.
  2. 55% af de afgivne stemmer skal være positive. Det kan fx være 11 ud af 20 stemmer.
  3. JA-stemmerne skal repræsentere minimum 65% af befolkningen, der er repræsenteret ved stemmeafgivningen (kun JA og NEJ stemmer medtages).

De nye regler gælder kun for CEN og kun for sager, der er udsendt til afstemning fra 1. januar 2017.

Mere information

 

Se også

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

27. september 2022

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

Energikrisen er alvorlig for dansk erhvervsliv, og flere virksomheder er presset økonomisk pga. energipriserne. Vi giver her 10 bud på, hvordan du som virksomhed kan reducere dit energiforbrug og komme lettere igennem energikrisen.

Ny standard skal hjælpe organisationer med at udarbejde politik for facility management

26. september 2022

Ny standard skal hjælpe organisationer med at udarbejde politik for facility management

En ny standard for udarbejdelse af en facility management-politik er netop udgivet. Udover at hjælpe med fx fastsættelse af mål og støtte til risikostyring, kan den også hjælpe organisationer, der sigter mod en bæredygtig omstilling af deres facil...

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

23. september 2022

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

Rigtig mange virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål. Men risikoen for SDG-washing og bæredygtighedsindsatser, der ikke gør en forskel, er stor. Derfor er der brug for en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med at...

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.