CEN vedtager nye afstemningsregler

25. januar 2017

CEN vedtager nye afstemningsregler

Nye afstemningsregler i forbindelse med formelle afstemninger i CEN er knyttet til medlemmernes kontingent og grad af indflydelse.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har fra årsskiftet vedtaget nye afstemningsregler i, så de afspejler Lissabon-traktaten og ikke som tidligere Nice-traktaten. Baggrunden for ændringen af afstemningsreglerne er tæt knyttet til medlemmernes kontingent, der i højere grad skal stemme overens med graden af indflydelse.

”De store lande som fx Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Tyrkiet skal betale mere, mod at deres stemmevægt øges,” siger Jesper Jerlang, der er Standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

”I praksis forventer vi ikke, at de nye afstemningsregler vil få dramatiske konsekvenser for udfaldet af afstemningerne. CEN har undersøgt sagen og ved, at forskellen i afstemningerne er minimal, ” siger Jesper Jerlang.

De nye formelle afstemningsregler i CEN er fra 1. januar 2017:

  1. Kun JA og NEJ stemmer optælles. Medlemmer, der afstår fra at stemme, tælles ikke med.
  2. 55% af de afgivne stemmer skal være positive. Det kan fx være 11 ud af 20 stemmer.
  3. JA-stemmerne skal repræsentere minimum 65% af befolkningen, der er repræsenteret ved stemmeafgivningen (kun JA og NEJ stemmer medtages).

De nye regler gælder kun for CEN og kun for sager, der er udsendt til afstemning fra 1. januar 2017.

Mere information

 

Se også

Ny vejledning til SMV’er påpeger vigtigheden af standarder i arbejdet med informationssikkerhed

23. maj 2024

Ny vejledning til SMV’er påpeger vigtigheden af standarder i arbejdet med informationssikkerhed

Rådet for digital sikkerhed har udgivet en vejledning til SMV’er, der giver konkrete råd om cyber- og informationssikkerhed og fremhæver standarder som et vigtigt værktøj.

Cyber Resilience Act skærper kravene til digitale produkter i EU

23. maj 2024

Cyber Resilience Act skærper kravene til digitale produkter i EU

Den europæiske cybersikkerhedsforordning forventes at træde i kraft i efteråret, og virksomheder kan med fordel gå i gang med forberedelserne nu.

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; al...

06. maj 2024

Forslag til en revideret udgave af DS 2427 for udførelsen af betonkonstruktioner i høring

For at kunne opfylde bl.a. de nyeste krav i DS 1140 om kontrol af udførelse af bærende konstruktioner er DS 2427 om udførelse af betonkonstruktioner – regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark blevet revideret. Standarden er sendt i høring, s...