Den nye ISO 9001 medfører store ændringer

20. januar 2017

Den nye ISO 9001 medfører store ændringer

Den nye ISO 9001 har betydet en ny virkelighed for mange kvalitetsansvarlige, der forventes at have en væsentligt større forståelse for forretningen, end mange har haft tidligere. Det er vurderingen fra Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard, der underviser og rådgiver danske virksomheder i kvalitetsledelse.

- Jeg oplever, at den nye ISO 9001 i høj grad opfattes som noget nyt og noget andet. Selv den garvede kvalitetsansvarlige kan mærke en stor forskel, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Forskellen ligger meget i italesættelsen og i forudsætningen om, at ISO 9001 skal forankres i topledelsen og understøtte virksomhedens strategi. Det betyder et helt andet fokus på kvalitetsarbejdet, og det stiller nye krav til de kvalitetsansvarlige, der forventes ikke bare at kende til strategi og forretning, men rent faktisk at forstå dette i dybden, så de kan integrere kvalitet i forretningen og ikke ”bare” i organisationen. Man kan sige, at den nye version søger at understøtte og afspejle den virkelighed, virksomheden står i.

På ubetrådt land

Særligt i forhold til det øgede fokus på at vurdere og vægte risici i forhold til bundlinjen frem for indædt at forsøge at forebygge dem, er det ifølge Niels Madelung tydeligt, at der er sket ændringer:

- Virksomhederne skal forholde sig til de muligheder, der er for udvikling. De skal fastlægge mål og styre de risici, som dermed opstår. På den måde kan man bedre sikre, at virksomheden når sine mål, og leverer det, som kunderne med rette forventer. Derfor vil det blive mere almindeligt, at den kvalitetsansvarlige og den forretningsansvarlige mødes ligeværdigt og anerkender, at der er et fælles svar. De skal finde balancen mellem risici og muligheder sammen – ud fra virksomhedens strategi og mål.

Derfor mener Niels Madelung, at det er nødvendigt, at man som kvalitetsansvarlig tænker mere holistisk og strategisk end flere nok har gjort tidligere og kender forretningen, markedet og kunderne. Og det kan godt være en udfordring for nogen.

- Min erfaring fra min rådgivning og mine kurser er, at mange oplever, at det er svært og ubetrådt land pludselig at skulle forholde sig så direkte til strategi, bundlinje og konkurrenter. Men vil man lykkes som virksomhed, er det en forudsætning, at kvalitetsarbejdet har forretningsfokus.

Niels Madelung
Chefkonsulent
Dansk Standard

Mere forretning – mindre papirarbejde

Niels Madelung understreger, at selvom det kan være svært, giver det mange fordele, at kvalitetsarbejdet bliver mere forretningsnært.

- Kvalitetsarbejdet kommer til at spille meget bedre sammen med forretningen. Og risikoen for, at man ender med en række regler og procedurer, der ikke giver forretningsmæssig værdi og mening – men alene er udtænkt fra en kvalitetsstræbende baggrund, minimeres. Men det kræver selvfølgelig den rette forankring i topledelsen, og at kvalitetsledelse anerkendes som et synligt ledelsesredskab, der hænger sammen med virksomhedens strategi, siger Niels Madelung.

Ifølge chefkonsulenten skal ledelsen - lige såvel som kvalitetschefen skal det - tilpasse sig den nye version af ISO 9001.

- ISO 9001 har i for mange topledelser været set som et nødvendigt onde - eller ligefrem alene som en omkostning. Den forudfattethed skal de give slip på. Ellers ender den med af blive en forhindring for udbyttet, mener Niels Madelung.

Risiko- og procesorientering

Vigtigheden af topledelsens engagement kan Henrik Rudolf, Quality & Environment Manager i Brunata a/s nikke genkendende til. Han har både arbejdet med den nye og den gamle ISO 9001 og kan særligt mærke en forskel i forhold til den risikobaserede og procesorienterede tilgang. Samtidig er netop den nye risiko- og procesorientering, ifølge Henrik Rudolf, blandt nogle af de største ændringer, der kræver en hel del af kulturen i virksomheden og forståelsen og engagementet hos især topledelsen.

 - Den risikobaserede tilgang er en ”udvidelse” af den tidligere beskrevne præventive tilgang. Udfordringen med dette punkt er, at det kræver, at ikke bare den kvalitetsansvarlige, men hele organisationen evner at kigge i ”krystalkuglen” og se, hvad den bringer af udfordringer, der skal tages stilling til og planlægges med rettidig omhu, siger Henrik Rudolf.

- Den procesbaserede tilgang giver for alvor muligheden for at bygge et ”forretningsledelsessystem”, fremfor ”bare” endnu et kvalitetssystem. Det giver i min optik muligheden for et langt mere moderne system, der væsentligt bedre beskriver forretningen, og ”hvad man gør” i de enkelte afdelinger. Samtidig giver det - ved den rette inddragelse af de respektive afdelinger - en langt bedre overordnet forståelse for forretningen og forhåbentlig også af eget arbejdsområde, og hvor man som person eller afdeling bidrager til den mere overordnede del af forretningen.

Henrik Rudolf
Quality & Environment Manager
Brunata A/S

Et organisatorisk ansvar

Henrik Rudolf understreger samtidigt, at det er vigtigt at have for øje, at det er topledelsen, der fremhæves yderligere i den nye udgave af ISO 9001 - og forventningerne til deres engagement og ansvar er endnu større end tidligere.

- Ansvaret for implementeringen må aldrig komme til at hænge på en enkeltperson, som fx den kvalitetsansvarlige. Det må og skal være et organisatorisk ansvar at implementere et forretningsledelsessystem, slutter han.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

06. februar 2023

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

En undersøgelse om ISO 9001 viser, at standarden fortsat er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj.