Nu skal der laves fælles retningslinjer for CSR i landbrug- og fødevaresektoren

28. marts 2017

Nu skal der laves fælles retningslinjer for CSR i landbrug- og fødevaresektoren

Nu begynder udviklingen af en international guide om samfundsansvar specifikt til landbrugs- og fødevaresektoren. Hvis danske mærkesager skal indgå i guiden, er det vigtigt, at Danmark deltager aktivt.

Arbejdet er åbent for alle interesserede, der ønsker at præge de kommende internationale retningslinjer på området. ISO-guiden skal lave en fælles definition for samfundsansvar i landbruget, være et værktøj til at gøre det mere konkret at arbejde med CSR i landbrugs- og fødevaresektoren og komme med forslag til, hvordan man griber det an, siger Josefin Hörnqvist, konsulent i Dansk Standard.

Guiden tager udgangspunkt i CSR guiden ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar, men skal tilpasses landbrugs- og fødevaresektoren.

- Guiden vil tage udgangspunkt i de samme kerneområder og principper som ISO 26000, men det er op til de parter, der deltager i arbejdet at definere, hvordan det konkret skal komme til udtryk og hvor meget, hvert enkelt område fylder. Det betyder, at der kan lægges vægt på områder, hvor Danmark allerede er i førerposition i forhold til mange andre lande, fx dyrevelfærd og miljøforhold.

Josefin Hörnqvist
Standardiseringskonsulent
Dansk Standard

Omvendt betyder det også, at vigtige områder for Danmark kan komme til at fylde meget lidt afhængigt af interesserne hos de parter, der er med til at udvikle guiden. Fx har mange udviklingslande meldt sig. Derfor er det vigtigt at danske interessenter deltager i arbejdet med udviklingen af guiden.

Danmark bør deltage aktivt

- Det er klart, at det er rigtigt vigtigt, at der er danske interessenter med i arbejdet, hvis vi vil sikre dansk indflydelse på guiden til fordel for dansk landbrug fremadrettet. Guiden kan blive vigtig i fx eksportsammenhænge, og så er det jo vigtigt, at danske mærkesager og styrkepositioner er med, siger Josefin Hörnqvist.

De 7 kerneområder i ISO 26000 vedrører organisationsledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsinvolvering- og udvikling. De 7 principper omhandler ansvarlighed, transparens, etisk opførsel, respekt for stakeholders interesse, respekt for loven, respekt for internationale normer for god opførsel og respekt for menneskerettigheder.

Der er flere fra dansk side, der har vist interesse for at deltage. Det første internationale møde finder sted i løbet af foråret.  

Alle med interesse og viden på området kan få indflydelse på udviklingen af guiden ved at deltage i arbejdet hos Dansk Standard. For mere information, kontakt standardiseringskonsulent Josefin Hörnqvist, jhq@ds.dk, 39966204.

 

Kontakt

Se også

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Succesfuld CSR side-event for SMV’er

05. november 2014

Succesfuld CSR side-event for SMV’er

Små og mellemstore virksomheder kan sagtens arbejde strategisk med deres samfundsansvar. Men de har brug for målrettet rådgivning, enkle værktøjer og hjælp til synlighed.

Små virksomheder store nok til samfundsmæssigt ansvar

15. september 2014

Små virksomheder store nok til samfundsmæssigt ansvar

CSR standarden leverer ingen nemme svar. Og vejen til at arbejde systematisk og strategisk med ledelsessystemer kan synes uoverskuelig. Men heldigvis er der nogle gode redskaber til rejsen.

Forum holder dig ajour med CSR

13. januar 2014

Forum holder dig ajour med CSR

Har du lyst til at få ny viden om den praktiske anvendelse af standarder inden for samfundsmæssigt ansvar (CSR)?