Succesfuld CSR side-event for SMV’er

05. november 2014

Succesfuld CSR side-event for SMV’er

Små og mellemstore virksomheder kan sagtens arbejde strategisk med deres samfundsansvar. Men de har brug for målrettet rådgivning, enkle værktøjer og hjælp til synlighed.

Det viste diskussionerne ved den side-event under CSR Awards 2014, som Erhvervsstyrelsen, Dansk Standard og Deloitte stod bag. Her delte syv mindre virksomheder ud af deres erfaringer med, hvordan strategisk arbejde med CSR kan styrke forretningen. Langt over 100 deltagere nød godt af de gode input fra de syv virksomheder og de mange fælles drøftelser, der var omkring bordene. 

Og erfaringerne er mange. Der foregår en hel masse CSR-arbejde i danske virksomheder, også de små og mellemstore. Det er dog ikke altid virksomhederne selv er bevidst om den CSR-indsats, de rent faktisk gør, og derfor hverken bruger det strategisk i forhold til forretningsudvikling og heller ikke får formidlet indsatsen til omverdenen.

Brug for systematik

Især to udfordringer gør sig gældende på tværs af brancher. Den ene er at få greb om alle virksomhedens CSR-aktiviteter og få indført en systematik, så man kommer hele vejen rundt og bliver i stand til at prioritere og foretage til- og fravalg med afsæt i forretningsstrategien. Her var der gode erfaringer at hente hos de virksomheder, som har arbejdet med implementering af den internationale CSR-standard ISO 26000 ”Vejledning i samfundsmæssigt ansvar”. Standarden kan ses som en opskrift, der bl.a. giver virksomhederne struktur og værktøjer for arbejdet med at kortlægge igangværende og potentielle CSR-aktiviteter. Desuden er standarden med til at sikre, at virksomhederne kommer hele vejen rundt om CSR, får prioriteret indsatsen og opsat mål og handlingsplaner.

Blandt de fordele, som blev fremhævet er, at standarden tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, alt efter hvor langt virksomheden er i sit CSR-arbejde. En anden fordel er, at virksomhedens CSR-arbejde går fra at være kendetegnet ved mange ad-hoc aktiviteter til at få et strategisk afsæt, så der skabes både synlighed og sammenhæng mellem CSR-indsatsen og den forretningsmæssige satsning og udvikling.

- Mange flere små og mellemstore virksomheder kan få glæde af at anvende ISO 26000 som grundlag for at gøre CSR-arbejdet både strategisk, forretningsdrevet og synligt. Men især små og mellemstore virksomheder har et behov for rådgivning, når de skal i gang med at anvende ISO 26000, eller den danske standard på området DS 49001. Det hele kan virke stort og komplekst, men hvis det bliver klippet ned i bidder og introduceret i det tempo, som virksomheden har ressourcer til, er vores erfaring, at det sagtens kan lade sig gøre, siger chefkonsulent hos Dansk Standard Peter Engel.

Svært at formidle

Den anden udfordring, som gør sig gældende for de små og mellemstore virksomheder, er at forklare kunden, hvordan CSR har en værdi og dermed gøre CSR til en parameter, som man kan differentiere sig fra konkurrenterne ved. Det handler meget om at få fortalt den historie, som ligger bag det produkt eller den ydelse, virksomheden sælger. Fx at produktet er produceret uden brug af sundhedsskadelige stoffer. Det kan også være at fortælle, hvordan man som virksomhed stiller krav til sine underleverandører i udlandet om fx ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og hvordan virksomheden følger op på dette. Med andre ord skal CSR være lettere at forstå og formidle, og virksomhederne skal blive bedre til at formidle det, de gør – men det er lettere sagt end gjort.

Der kan dog med fordel hentes inspiration fra andre. Derfor samler Dansk Standard erfaringer og historier fra de virksomheder, som har deltaget i projektet, ”Implementering af ISO 26000 i SMV’er”, der gennemføres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Formidlingen bliver i let tilgængelig form og skal tjene som inspiration for andre virksomheder til, hvordan de forskellige dele af arbejdet med CSR kan gribes an i praksis og som vidnesbyrd på, at det faktisk kan lade sig gøre også i en mindre virksomhed.

Køb standardpakken for CSR, som indeholder de grundlæggende CSR-standarder, i vores webshop.