Ni år som formand har givet stor international indflydelse

19. april 2017

Ni år som formand har givet stor international indflydelse

Sparring, ny viden og mulighed for at påvirke, hvad der sker internationalt. Det er ifølge maskiningeniør Valter Loll nogle af fordelene, ved at deltage i standardisering.

Valter Loll, har deltaget i standardisering siden 1988. Han har været formand for den tekniske komité IEC TC 56, der i år fejrer 50 års jubilæum, i ni år. Det har budt på en lang række succeser, og har givet værdi både for Valter Loll personligt og professionelt.

Det giver værdi at deltage i standardisering

- Mit formandskab har bidraget til, at jeg er blevet god til at læse, skrive og fortolke standarder. Det giver mulighed for at påvirke, hvad der sker internationalt og få indflydelse på, hvordan standarderne og kravene deri kommer til at se ud, siger Valter Loll om sit formandskab for IEC TC 56, der beskæftiger sig med standardisering inden for pålidelighed, driftssikkerhed, vedligehold og teknologiske risiko på alle tekniske områder.

Valter Loll, der i dag er selvstændig konsulent, men tidligere har arbejdet i industrien, fortæller, at alle de virksomheder, han har arbejdet for, er afhængige af standarder og deres fortolkning. Derfor giver det god mening at deltage i standardiseringsarbejde. Det at kunne fortolke og påvirke standarder har nemlig i sidste ende betydning for virksomhedernes konkurrencekraft.

Men det er ikke kun virksomhederne, der oplever fordelene ved standardisering. Det giver ifølge Valter Loll også udbytte på det personlige plan:

- Jeg opnår en intellektuel tilfredsstillelse ved at deltage i standardisering. Det spændende politiske og menneskelige spil samt indblikket i de forskellige kulturer er også noget af det, der tiltaler mig. Man opbygger gode personlige relationer og får sparring med dygtige specialister på det pågældende område.

Valter Loll
Konsulent | formand for IEC TC 56
Loll Consult

Milepæle som formand for IEC TC 56

Valter Loll startede som sekretær for en arbejdsgruppe under TC 56 og blev i 2008 formand. Gennem sit arbejde med standardisering har han bl.a. bidraget til at få indført en pris, som anerkender arbejdet i IEC.

- IEC indførte i 2004 IEC 1906 Awards, der er en pris til dem, som har gjort sig ekstra fortjent til anerkendelse for deres indsats i IEC, fortæller Valter Loll, der selv i år 2005 modtog prisen for sit arbejde med standardisering.

Valter Loll har også været med til at implementere en standard for Open Systems – de systemer, der er så store, at de ikke er stabile, fordi alle har adgang til dem. Som eksempel nævner Valter den intelligente elmåler, der er koblet op til internettet med den risiko, at uønskede magter kan infiltrere distributionssystemet og eksempelvis stoppe kraftværkerne, så en hel by står uden strøm.

- Dette er en farlig udvikling og netop derfor har vi lavet en standard for Open Systems, der skal minimere risikoen for, at dette sker, forklarer Valter Loll.

Af andre milepæle kan nævnes, at Valter Loll har fået indført parallelafstemning for TC56 standarder.

- Det betyder, at hvis standarden bliver vedtaget ved den europæiske afstemning, så bliver den en Europanorm, som et land i EU skal følge. Internationale standarder behøver et land ikke at følge, men en EU norm skal man implementere som national standard, uanset om man har stemt for eller imod, forklarer han.

Endvidere var Valter Loll med til at indføre, at posten som formand for en arbejdsgruppe blev tidsbegrænset til tre år for at lette det generationsskifte, der er i gang i standardiseringsarbejdet.

Valter Loll er uddannet maskiningeniør fra DTU og har en HD i organisation. Valter Loll er selvstændig konsulent. Tidligere har han arbejdet for Bang & Olufsen, Terma, Elektronikcentralen (der i dag hedder DELTA), Nokia og Novo Nordisk. Desuden har han i 18 år undervist på Handelshøjskolen.

Få indflydelse på standarder

Den danske skyggekomite, udvalg S-556, beskæftiger sig ligesom TC56 med standardisering af systematiske metoder og værktøjer til vurdering og styring af pålidelighed, levetid, vedligehold og risiko for udstyr, tjenesteydelser og systemer igennem produkternes livscyklus.

Udvalget deltager aktivt i den internationale komité IEC/TC 56 Dependability. Valter Loll er formand for S-556.

Alle med interesse og viden på området kan deltage i udvalget og være med til at sætte fremtidens standarder.

Læs mere om udvalget for Pålidelighed (S-556).

Om IEC TC 65

Den tekniske komité IEC TC 56 har 18 lande som medlemmer og 192 eksperter i 4 arbejdsgrupper. Den har udviklet 15 standarder i de sidste 5 år og har nu 9 aktive projekter. TC56 vedligeholder i dag 58 standarder.

Læs mere om IEC TC56.