Pålidelighed (S-556)

Udvalget arbejder med standardisering for systematiske metoder og værktøjer til vurdering af styring af udstyr, tjenesteydelser og systemer for produktets livscyklus.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde inden for pålidelighed og driftsikkerhed på alle tekniske områder, dvs. ikke blot på det elektrotekniske område.

Arbejdsprogrammet dækker de generiske aspekter af pålideligheds- og vedligeholdsprogrammer, afprøvning og analytiske teknikker, programmel og system pålidelighed, livscyklusomkostninger, teknisk risikoanalyse og projekt risikostyring.

Udvalget beskæftiger sig med standarder for systematiske metoder og værktøjer til vurdering af styring af udstyr, tjenesteydelser og systemer for produktets livscyklus. Udvalgets arbejdsområde dækker ikke sikkerhedsaspektet.

Udvalget deltager aktivt i den internationale komité IEC/TC 56 Dependability, hvor Danmark har formandskabet og de tilhørende arbejdsgrupper: Dependability terminology, Dependability techniques, Dependability management og Systems aspects of dependability. Dette giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at præge de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Grundfos Holding A/S
  • Valter Loll