Er du klar til den nye elsikkerhedslov og de nye bekendtgørelser for elsikkerhed?

06. juni 2017

Er du klar til den nye elsikkerhedslov og de nye bekendtgørelser for elsikkerhed?

Flere af de nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven træder i kraft 1/7 2017. Det er derfor på høje tid at få styr på de standarder, som bekendtgørelserne refererer til.

- Den nye elsikkerhedslov indeholder flere bekendtgørelser, der træder i kraft 1. juli. For de fleste af dem er der en overgangsperiode, der giver lidt tid til at sætte sig ind i tingene. Men det gælder ikke dem alle, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber, at bl.a. Bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg træder i kraft 1/7 uden overgangsperiode.

Ifølge Torben Dalsgaard er der – overgangsperiode eller ej - god grund til at komme ud af starthullerne nu og gå i gang med at sætte sig ind i de standarder, som bekendtgørelserne refererer til.

- Jeg vil klart anbefale, at man som installatør, elektriker eller el-ingeniør bruger overgangsperioden til at få de nye standarder op under neglene. Der er ingen grund til at vente til sidste øjeblik med at sætte sig ind i de regler, som kommer til at gælde fremadrettet, og dermed risikere at komme på bagkant og miste forretningsmæssigt terræn, siger Torben Dalsgaard.

Flere nye regler

Med de nye bekendtgørelser er der en række nye regler og standarder, man skal forholde sig til. Fx indenfor særlige installationer eller områder (det vi kender som kapitel 701, 702 osv. i stærkstrømsbekendtgørelsen). Den nye installationsbekendtgørelse refererer til en række standarder indenfor nogle ”nye” særlige installationer eller områder. Det gælder fx Del 718 – Fællesfaciliteter og arbejdspladser, Del 722 – Forsyning af elektriske køretøjer, Del 729 – Adgangsveje for drift eller vedligeholdelse og Del 753 – Varmekabler og integrerede varmesystemer.

Der er således en lang række nye regler, som det kan tage tid at få sat sig ordentligt ind i. Derudover kan der også være en forretningsmæssig fordel i at være på forkant og kende de nye standarder:

- Det er forventeligt, at flere i branchen vil tage det nye regelsæt i brug med det samme. Ikke mindst fordi det kan give nogle fordele rent forretningsmæssigt at være med på det sidste nye og følge med i, hvad der er på vej. Vi kan se, at særligt rådgivende ingeniører og undervisere, allerede har købt standarderne og dermed er klædt på forud for ikrafttrædelsen af bekendtgørelserne.

Torben Dalsgaard
Seniorkonsulent
Dansk Standard

- Der kommer hele tiden nye standarder og nye opdateringer til, idet standarderne hele tiden følger den teknologiske evolution, hvilket bl.a. vil gøre det lettere at introducere ny teknologi og nye produkter på markedet. Fx er der en ny standard på vej for PoE - Power over Ethernet, hvilket bliver spændende at følge. Power over Ethernet er i rivende udvikling og ses allerede i brug flere steder i dag. Man er således godt i gang med at høste viden og erfaring om teknologien og en krystallisering af dette vil i nær fremtid give en standard for denne type installationer, fortæller Torben Dalsgaard.

Dansk Standard tilbyder forskellige muligheder, der gør det lettere at holde sig opdateret i løbende ændringer og nye gældende standarder.

Læs mere om vores elinstallationspakke

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

22. april 2022

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres, og he...