Cirkulær økonomi er fremtiden for byggebranchen
Circle House - FotokrTom Jersø

29. november 2018

Cirkulær økonomi er fremtiden for byggebranchen

Cirkulær økonomi er kommet for at blive. Særligt i byggeriet er der potentiale for og fordele ved en omstilling. Men hvordan kan man skabe rammerne for at arbejde mere cirkulært i byggeriet? Det gav fire oplægsholdere deres bud på til MorgenBriefing om cirkulær økonomi i byggeriet.

Regeringens strategi for cirkulær økonomi lægger op til, at byggebranchen genovervejer sine løsninger. Naturressourcer skal bruges, og produkter skal designes på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Dette åbner op for en diskussion om, hvordan vi kan bane vejen for den cirkulære økonomi i byggeriet. 

Netop det var omdrejningspunktet på MorgenBriefingen, hvor fire oplægsholdere gav deres bud på omstillingen. Oplægsholderne var Thomas Bruun, direktør i ETA-Danmark, Ditte Lysgaard Vind, managing partner i The Circular Way by Lendager Group, Aleksander Guldager Kongshaug, arkitekt i MAA i GXN og Claus Nielsen, direktør i Gamle Mursten.

Vigtigt med dokumentation af bæredygtige og innovative byggeprodukter

Det er vigtigt, at nye og genanvendte byggematerialer får dokumenteret deres egenskaber, således at man kan være sikker på, at produktet har den kvalitet og holdbarhed, som man forventer, lød det fra Thomas Bruun. 

Man skal blandt andet forholde sig til, om standarden for materialer stadig gælder, når de kommer tilbage som genanvendte. Med dokumentation for genanvendte produkter kan man være sikker på, at de endnu lever op til kvalitet og holdbarhed. Det kan bane vejen for at gøre genanvendte produkter meget mere attraktive.

Dokumentation har også været afgørende for Claus Nielsen fra Gamle Mursten. Han har – som navnet afslører – netop bygget sin forretning op omkring gamle, brugte mursten. Det er simpelt, men lige til højrebenet, pointerede Claus Nielsen.

For at dokumentere materialernes evner har Gamle Mursten fået en ETA for at kunne CE-mærke de genbrugte mursten. ETA’en og certificeringen forsikrer kunderne om, at de gamle mursten faktisk har de relevante egenskaber samt ydeevne og bidrager til at gøre de gamle mursten attraktive på markedet. Dokumentation kan dermed være med til at gøre affald til en god forretning.

Cirkulær økonomi er ikke et mål, men et værktøj

Den lineære økonomi, som der i mange tilfælde arbejdes med i dag, fører kun til affaldsbunken, men cirkulær økonomi kan åbne op for innovation og design, og det er der brug for, mener Ditte Lysgaard Vind. Ligesom Gamle Mursten er vi nødt til at gentænke vores forretninger og finde nye måder at anvende de materialer på, som allerede er produceret og brugt, i stedet for at de ender i affaldsbunken. 

Et eksempel er, når vi skifter gamle lamper ud med de energibesparende LED-lamper. I stedet for at erstatte de gamle lamper og smide dem ud, bør vi overveje, hvordan vi kan opdatere gamle lamper, så de også kan anvende LED. 

Det tilbagevendende spørgsmål er, hvordan vi kan bruge byggebranchen til at skabe bæredygtig værdi i samfundet. Her pointerede Ditte Lysgaard Vind, at plastaffald er et stort og overset potentiale. Ny innovation med plast kan skabe en industri for genanvendelse og måske også for nogle af fremtidens byggeløsninger for Danmark og globalt. 

Cirkulær omstilling er altså ikke et mål i sig selv – men snarere et værktøj til at skabe værdi i innovationen og et middel til at forbedre de mange forandringer i klima, demografi og befolkningsvækst, vi står over for.

Cirkulære boligbyggerier

Hvis byggebranchen skal være i stand til, at indføre en cirkulær økonomi, kræver det ildsjæle. Bygherrer skal have visioner, ellers kommer man ikke langt, pointerede Aleksander Guldager Kongshaug. Der findes allerede mange innovative måder at bygge cirkulært på. Det handler derfor om at sprede den viden, der er om disse muligheder. 

Et eksempel på et cirkulært byggeri er ”Circle House”, som er Danmarks første cirkulære boligbyggeri. Byggeriet udfordrer den måde, vi før har tænkt modulbyggeri på i Danmark, og består bl.a. af en ny metode til at bygge i beton. Betonmodulerne spændes sammen i stedet for at støbes. På den måde bliver de lettere at skille ad igen og genanvende engang i fremtiden. Den tankegang gælder for alle husets materialer, fordi hele husets brugscyklus er tænkt ind. Led for led har man mulighed for at skille huset ad og genbruge alle materialerne. 

Cirkulær økonomi er muligt, men kræver en omstilling i branchen og fokus på dokumentation, innovation og nye måder at sammentænke materialer på.

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...