ISO-certificeringer for kvalitet og miljø udløber snart

16. februar 2018

ISO-certificeringer for kvalitet og miljø udløber snart

I september udløber gyldigheden af certificeringer efter standarderne ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008. Er du certificeret efter disse standarder, skal du have en ny certificering inden for det næste halve år.

Certificeringer efter de internationale ledelsesstandarder ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 vil ikke længere være gyldige efter den 15. september 2018. Årstallet efter standardernes navne afslører, at de to versioner er fra årene 2004 og 2008.

Siden da er der sket en gennemgribende opdatering af standardernes indhold, og efter en overgangsperiode på tre år fra opdateringen bliver de gamle certificeringer nu officielt forældede. Det betyder, at virksomheder forsat certificeret efter de forældede versioner, nu har seks måneder til at blive re-certificeret efter ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015

Sådan bliver din virksomhed re-certificeret 

Den eksterne audit foregår som ved jeres seneste certificering, hvor en tredjepart laver observationer og interviews om særlige områder relateret til kravene. Hvis der påvises afvigelser, skal disse løses, inden der kan udstedes et certifikat efter 2015-versionerne.

For at blive klar til re-certificeringen kan du deltage på Dansk Standards diplomkurser eller kurser i ’Sådan anvender du standarden’ – vi udbyder dem for både ISO 9001 og ISO 14001.

Et frisk pust til kvalitet og miljø i det 21. århundrede 

Over en million virksomheder i mere end 170 lande er certificerede efter ISO 9001 Kvalitetsledelse, mens flere end 300.000 virksomheder har opnået certificering efter ISO 14001 Miljøledelse. Dermed er det afgørende, at standarderne opdateres i takt med samfundets udvikling for fortsat at være stærke værktøjer til optimering og forretningsudvikling.

Fælles for ændringerne er derfor at komme tættere på brugernes hverdag i komplekse organisationer med mange processer og mange interessenter. Samtidig ændrer begge systemer struktur til High Level Structure (HLS), hvor bl.a. ledelsens engagement skærpes gennem aktiv deltagelse i bl.a. udarbejdelse af politikker og kommunikere disse internt i organisationen.

Alle ISO’s ledelsessystemer skal fremover følge HLS-strukturen. Det gør implementering og samspil mellem systemerne lettere, og gør det muligt at blive auditeret i flere systemer samtidig og dermed øge effekten og samspillet mellem ledelsessystemerne.