Global standard for fødevaresikkerhed vedtaget

17. maj 2018

Global standard for fødevaresikkerhed vedtaget

Eksperter fra 66 lande er blevet enige om en ny version af den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000. Det internationale samarbejde er essentielt for fremtidens produktion af sikre fødevarer.

Fødevaresikkerhed er et globalt anliggende, idet tusindvis af fødevarer hver dag krydser grænser for at nå frem til verdens mange middagsborde. Det øger forsyningskædens kompleksitet, og sporbarhed af fødevarer kan være en udfordring, fx efter tilfælde af sygdomsudbrud. Derfor er international dialog og konsensus om fødevaresikkerhed en absolut nødvendighed.

ISO 22000 Food safety management systems er blevet revideret og udkommer den 21. juni 2018. Formålet med ISO 22000 er at skabe en systematisk måde at producere sikre fødevarer på over hele verden.

- Standarden er udarbejdet af interessenter i fødevarebranchen: myndigheder, konsulenter, producenter og forskere. Når brugerne er med i udarbejdelsen, sikrer man, at markedets behov imødekommes, fortæller Jacob Færgemand, formand for den tekniske komite for fødevaresikkerhed i ISO og nordisk direktør i Bureau Veritas.

Fokus på risikohåndtering

Det internationale samarbejde og anerkendelsen fra branchen fremhæves desuden af Hanne Benn Thomsen, Senior Quality System Specialist i Chr. Hansen.

- Alle virksomheder i fødevarebranchen, direkte såvel som indirekte, kan certificeres i standarden af en uafhængig, ikke-statslig instans. Brugen af standarden giver et fælles fødevaresikkerhedssprog, som accepteres globalt, fortæller Hanne Benn Thomsen, der betegner standarden som en generisk standard, der hjælper med at sætte rammerne for de systemer, der skal implementeres, for at sikre fødevaresikkerheden.

- Systemet giver fødevarevirksomhederne redskaberne til at vurdere, identificere og evaluere risici for fødevaresikkerheden samt værktøjer til at håndtere eventuelle uforudsete risici ved at være i stand til at få kontrol over produkterne og derved skåne forbrugerne så meget som muligt, siger Hanne Benn Thomsen.

Danmark skal konkurrere på kvalitet

I Danmark er vi allerede dygtige til at producere kvalitetsprodukter med et højt niveau af fødevaresikkerhed, og danske fødevarer står stærkt internationalt og i eksportsammenhæng.

- Sikkerhed og kvalitet er væsentlige konkurrenceparametre for den danske fødevarebranche, så selvom den allerede står stærkt, skal dette fokus bibeholdes. Produktion er dyrt i Danmark, så vi skal konkurrere på vores kvalitet og effektivitet og blive ved med at innovere og videreudvikle vores metoder og produkter for at efterleve forbrugernes krav. Det er standardens systematiske tilgang med til at skabe rammerne for, fortæller Carina Dalager, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Fødevaresikkerhed fremhæves ligeledes som ét af seks fokusområder i Dansk Industri Fødevarer og Landbrug & Fødevarers fælles Fødevarestrategi 2030, der ligeledes peger på vigtigheden af et internationalt fokus som følge af øget globalisering og international handel med fødevarer.

Den danske fødevarebranche står for en fjerdedel af den samlede danske eksport, viser tal fra Landbrug & Fødevarer og hvis fødevareeksport fortsat skal være en styrkeposition for Danmark, er det afgørende, at det stærke brand inden for fødevaresikkerhed fastholdes og udvikles.

- Med Danmark i spidsen for udviklingen af ISO 22000 sikrer vi dansk viden om og tilgang til fødevaresikkerhed, mens vi gennem arbejdet skaber direkte kontakt og netværk til det internationale marked. Hvis dansk fødevareeksport fortsat skal styrkes, er det oplagt at udnytte muligheden for selv at deltage i udviklingen af kravene til den kvalitet, virksomhederne konkurrerer på, siger Carina Dalager.

Internationalt lanceringsevent i København

Den nye version af ISO 22000 lanceres ved et internationalt event den 21. juni arrangeret af Dansk Standard.

Oplægsholderne er Jacob Færgemand, formand for den tekniske komite for fødevaresikkerhed under ISO og nordisk direktør i Bureau Veritas, Mark Overland, direktør for certificering i den amerikanske fødevarevirksomhed Cargill, samt Aldin Hildbrands, Teknisk direktør i FSSC 22000.

Arrangementet er afholdt.

Læs også