Ny rapport: Standarder øger nordisk produktivitet og BNP

24. maj 2018

Ny rapport: Standarder øger nordisk produktivitet og BNP

Standarder gavner virksomheder og har stor betydning for samfundsøkonomien i alle fem nordiske lande og øger produktivitet og BNP, viser ny rapport.

Standarder er forbundet med 39 % af væksten i arbejdsproduktivitet og 28 % af væksten i BNP i de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, i perioden 1976-2014.

Det viser en ny analyse om standarders effekt på nordisk økonomi og erhvervsliv, som er udarbejdet af Menon Economics og Oxford Research med støtte fra Nordic Innovation, og er den første af sin slags i Norden.

Resultaterne er baseret på en makroøkonomisk analyse samt svar fra 1.179 nordiske virksomheder, der anvender standarder. Analysen undersøger otte sektorer, herunder fx byggeri og produktion.

- Produkt- og procesinnovation er en forudsætning for langsigtet økonomisk vækst, men ny viden er ikke nok i sig selv. Den giver først reel værdi, når den bliver udbredt og anvendt i virksomheder og institutioner. Standarder, som udvikles i samarbejde med virksomhederne, er en effektiv metode til at udbrede og anvende viden og derved skabe fordele for hele den danske økonomi, siger Anne Hasløv, administrerende direktør i Dansk Standard, der er Danmarks officielle standardiseringsorganisation.

Således spiller standarder en central rolle for produktivitet og vækst i nordisk erhvervsliv.

standarder oeger nordisk produktivitet og bnp

- Det er derfor også positivt, at regeringen i sin 2025-plan peger på øget brug af internationale standarder som en del af løsningen til at hæve produktiviteten i Danmark, siger Anne Hasløv.

Besvarelserne fra de 1.179 nordiske virksomheder viste bl.a. at:

  • 75 % fortæller, at standarder forbedrer kvaliteten af deres produkter og services
  • 69 % af eksporterende virksomheder oplever, at standarder gør det enklere at eksportere produkter og services – uafhængigt af virksomhedens størrelse
  • 84 % fortæller, at standarder gør det lettere at efterleve regler og regulativer

Markedsadgang og bedre kvalitet skaber rum for vækst

Når standarder tilskrives en betydelig procentdel af periodens vækst i produktivitet og BNP, hænger det særligt sammen med, at standarderne hjælper virksomhederne med proces- og ressourceoptimering, forbedret kvalitet og giver adgang til nye markeder. De effekter stemmer overens med virksomhedernes egne svar i analysens virksomhedsundersøgelse.

De fremhæver særligt tre grunde til at anvende standarder:

  • Standarder forbedrer adgangen til markeder
  • Standarder forbedrer kvaliteten af produkter og services
  • Standarder mindsker risici for ulykker og fejlproduktion

En af virksomhederne er danske Kvisgaard, der producerer dele til bl.a. olie-, fly- og forsvarsindustrien.

- Standarder bygger på knowhow og er gennemtestede, og det skaber tryghed. De er fx et vigtigt parameter, når vi handler med underleverandører. Det reducerer vores risiko, at vores indiske underleverandør lever op til en standard, når de leverer dele til vores produkter. Leveringstiden kan være op til seks måneder, og det ville være en bekostelig og unødvendig forlængelse af produktionsfasen, hvis vi skulle bruge yderligere ressourcer på fejl, hvor årsagen er en misforståelse eller fejlfortolkning af kravgrundlaget. I stedet kan vi bruge vores ressourcer på udvikling, siger Jakob Nielsen, Kvalitetschef hos Kvisgaard.

Netop standarders gennemsigtige og overførbare viden fremhæves i rapporten som grundlag for at skabe fælles kompatibilitet og interoperabilitet. Det leder til øget effektivitet og derigennem øget produktivitet, pointerer Anne Hasløv:

- Øget produktivitet giver finansielle muligheder og skaber rum for vækst, innovation og bedre kvalitet. Standarder er på den måde en del af nøglen til et velfungerende samfund, afslutter Anne Hasløv.

Tilsvarende resultater er påvist i lignende analyser fra Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

Undersøgelsen viser også...

Du kan se flere resultater fra undersøgelsen samt tilgå hele rapporten her.