Standarder skaber vækst og giver virksomheder succes

25. maj 2018

Standarder skaber vækst og giver virksomheder succes

Rapporten ”Standarders indflydelse på de nordiske økonomier” undersøger standarders indflydelse i de fem nordiske lande Sverige, Finland, Norge, Danmark og Island.

Undersøgelsen er gennemført af en tværnordisk projektgruppe, der sammen har udarbejdet en analyse af, hvordan øget brug af standarder påvirker den økonomiske udvikling i de nordiske lande, både i makroperspektiv og på virksomhedsniveau. I alt 1.179 nordiske virksomheder fra otte forskellige brancher med erfaring i brug af standarder deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen blev foretaget i løbet af 2017.

Du kan læse/downloade hele rapporten nederest på siden.

Standarder er viden om bedste praksis, der deles af en bred gruppe af virksomheder og organisationer. De udvikles i samarbejde med eksperter inden for de enkelte produktområder og er en effektiv metode til at udbrede og anvende ny viden i virksomheder og institutioner og derved skabe fordele og langsigtet vækst for hele økonomien.

Standardisering har bidraget til at øge arbejdsproduktiviteten i samtlige nordiske lande

Undersøgelsen viser, at standarder er forbundet med en stigning på 10,5 % i arbejdsproduktiviteten i Norden. I gennemsnit er standardisering forbundet med en årlig stigning i arbejdsproduktiviteten på 0,7 %. I perioden 1976 - 2014 er standardisering derved forbundet med 39 % af væksten i arbejdsproduktiviteten og 28 % af væksten i BNP i de nordiske lande.

Undersøgelsen bekræfter, at standarder er vigtige for nordiske virksomheder, der ønsker at forbedre salget og markedsadgangen. Konjunkturanalysen, der er en del af undersøgelsen, viser, at det er essentielt for nordiske virksomheder at følge og anvende standarder. De vigtigste årsager til, at virksomheder anvender standarder er bedre markedsadgang (34 % af respondenterne), højere kvalitet af produkter og ydelser (32 % af respondenterne) og risikostyring (26 % af respondenterne). Virksomhederne oplever de samme fordele ved standarder uafhængigt af land, branche og størrelse.

Et stor flertal af respondenterne er enige i, at standarder skaber tillid og tryghed hos kunderne. Tre ud af fire virksomheder svarer, at standarder forbedrer kvaliteten af deres produkter og ydelser, og at standarder forenkler kommunikationen mellem producent og forbruger. Størstedelen af eksportvirksomhederne (69 %) mener også, at standarder forenkler eksporten af deres varer og ydelser. Standarder viser sig at være lige så vigtige for eksporten for små eksportvirksomheder som for større eksportvirksomheder.

Seks ud af ti respondenter understreger, at standarder er en god metode til at følge den teknologiske udvikling. Resultatet er gennemgående på tværs af sektorer, men vurderes at være særligt vigtigt for virksomheder i følgende brancher: fisk og skaldyr (73 %), IKT (67 %) og handel (65 %).

Størstedelen af de virksomheder, der køber standarder, betragter standardisering som en vigtig del af deres fremtidige forretningsplaner (87 %). Tre ud af fire virksomheder, der køber standarder, mener, at fordelene ved standarder er større end omkostningerne, mens 18 % vurderer, at fordelene opvejer omkostningerne. Generelt set gælder, at jo større virksomheden er, jo større er sandsynligheden for, at den oplever, at fordelene ved at anvende og implementere standarder overstiger omkostningerne.

De største fordele ved at deltage i standardisering for nordiske virksomheder

standarder skaber vaekst og giver virksomheder succes

 

Standarders indflydelse på de nordiske økonomier

Du kan læse hele rapporten her.