Nye hygiejnekrav til fødevaremaskiner på vej

30. januar 2019

Nye hygiejnekrav til fødevaremaskiner på vej

Hvert år bliver flere tusinde danskere syge af bakterier i maden. En ny nordisk standard skal gøre det lettere at stille klare hygiejnekrav til fødevaremaskiner og dermed mindske risikoen for farlige bakterier på middagsbordet.

Salmonella, listeria og campylobacter, der kommer med hjem fra køledisken og ender i aftensmaden, er noget vi alle helst vil undgå. Ikke desto mindre er der jævnligt eksempler på, at der gemmer sig farlige bakterier i vores fødevarer. Det skyldes ikke mindst mangelfuld hygiejne, der igen ofte er en følge af et mangelfuldt hygiejnisk design af maskiner og udstyr.

En kommende nordisk standard for hygiejnisk design af maskiner til fremstilling af kød, fisk og skaldyr skal gøre det lettere at komme de uønskede bakterier i maden til livs. For fødevaresikkerhed og hygiejne begynder længe før fødevarerne bliver producerede – nemlig allerede hos de virksomheder, der designer fødevaremaskinerne. 

Lettere at stille klare krav til hygiejnen

Den nye standard vil gøre det lettere for fødevareproducenter at stille klare hygiejnekrav til leverandører af maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer. Dermed bliver risikoen for at påføre forbrugerne farlige bakterier mindre. Hvis maskinerne ikke er lavet korrekt, kan bakterier nemlig nemt formere sig, forklarer Hans Morten Henriksen, direktør i Maskinsikkerhed ApS og formand for det udvalg under Dansk Standard, der står bag den nye standard og fortsætter:

- Og køberne vil ofte gerne betale ekstra for et bedre hygiejnisk design, men har svært ved formulere sine krav i et udbud, og kan komme til at betale ekstra for maskiner, der alligevel ikke opfylder ønskerne. Jeg har selv været der: Både som indkøber, der blev skuffet, og som maskinsælger, der tabte ordrer, fordi køberen ikke kunne se forskel: ”Den billige var jo også i rustfrit”. 

Målet med standarden har således været at udvikle en metode, så køber og sælger kan blive enige om niveauet, så tilbud kan blive troværdige, og maskinfabrikanten kan få en rimelig betaling for sin indsats. Og så køber ikke ender med katten i sækken.

Standarden, der netop har været i høring og forventes at udkomme senere på året, vil give køber bedre muligheder for at specificere sine krav så detaljeret, at forskellige leverandører kan give et relevant tilbud, som nemt kan sammenlignes med andre tilbud. 

- Med den nye standard i hånden kan køber specificere sine krav til udstyret mere detaljeret, og leverandøren kan prissætte herefter. Det betyder, at hygiejneniveau og pris på udstyr er tilpasset de konkrete hygiejnekrav forskellige steder i produktionen, siger Hans Morten Henriksen. 

Forslaget til den nye standard angiver fire forskellige hygiejneniveauer, hvor det laveste niveau er Maskindirektivets minimumskrav til hygiejnisk design som tolket i EN 1672-2.

Første spadestilk til nye internationale hygiejnestandarder for fødevareudstyr

Behovet for en ny standard på området skyldes bl.a., at de nuværende standarder, DS/EN 1672-2 og DS/EN ISO 14159 på nogle områder ikke har været tilstrækkeligt anvendelige i praksis. 

- Kravene til hygiejnisk design af maskiner til fødevarer dækker forholdsvist godt i de nuværende standarder, hvad angår fersk kød og fisk med almindelig holdbarhed. Men på andre områder som fx forarbejdede produkter eller produkter med en længere holdbarhed er nogle af kravene uhensigtsmæssige eller utilstrækkelige. Og der er slet ikke tænkt på brancher som spiseolie, slik, mel, bageri mv., siger Hans Morten Henriksen. 

Derfor var der brug for nye standarder på området – og det er den kommende nordiske standard et første skridt på vejen til. 

- Hensigten med den nye nordiske standard er, at den skal indgå som inspiration i et kommende internationalt arbejde med udvikling af standarder for hygiejnisk design i CEN- og ISO-regi, og samtidig gældende som Maskindirektivets minumskrav. Og det arbejde skal munde ud i forskellige europæiske og internationale standarder tilpasset forholdene i de forskellige brancher: kød og fisk, tørt foder, vådt foder, slik, olier etc., fortæller konsulent i Dansk Standard Søren Nielsen. 

Vær med til at sætte fremtidens markedskrav til fødevaremaskiner 

Det internationale arbejde i ISO-regi har til formål at udvikle standarder, der er accepteret globalt, og som kan harmoniseres som Maskindirektivets minimumskrav. Arbejdet med udviklingen af et sæt ISO-standarder for hygiejnisk design forventes at starte op i 2019.

Alle med viden om og interesse i området har mulighed for at deltage i udviklingen af de kommende internationale standarder og dermed være med til at sætte de fremtidige krav på området. Kontakt konsulent i Dansk Standard, Søren Nielsen på mail sn@ds.dk eller tlf.: 2125 2596, hvis du vil høre mere eller læs mere her:  Fødevaremaskiner - sikkerhed 

Det er Dansk Standard, der i regi af Nordic Innovation har udarbejdet forslaget til den nordiske standard for hygiejnisk design af maskiner til fødevarer (INSTA). Standarden har netop været i høring og forventningen er, at den vil udkomme i løbet af 2019.

Kom til informationsdag og hør mere om standarden

Dansk Standard planlægger en temadag, der afholdes i løbet af efteråret hos DTU’s fødevaresektion, hvor standarden for hygiejnisk design af fødevaremaskiner vil blive gennemgået. Kontakt Søren Nielsen på mail sn@ds.dk eller tlf.: 2125 2596, hvis du vil høre mere.

 

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29