Elektronikprodukter skal leve længere og lettere kunne genbruges eller repareres

29. oktober 2019

Elektronikprodukter skal leve længere og lettere kunne genbruges eller repareres

Fjernsyn, køleskabe og vaskemaskiner bliver i dag udskiftet langt hurtigere end for bare 20 år siden – ofte fordi de går hurtigere i stykker og det er for dyrt og besværligt at reparere dem. Det skal nye standarder for cirkulær økonomi nu være med til at gøre noget ved.

En række nye europæiske standarder for cirkulær økonomi skal skabe grobund for fremtidens marked for holdbarhed, genbrug, genanvendelse og reparation af elektronikprodukter. Der udarbejdes i alt 8 standarder, hvor 5 er under udarbejdelse og 3 er udkommet.

Standarderne omfatter ikke kun forbrugerprodukter, men også eksempelvis køleanlæg, pumper og industrianlæg. Derfor har det været vigtigt for flere danske B2B-virksomheder – eksempelvis Danfoss – at deltage i udviklingen af standarderne og dermed få indflydelse på fremtidens markeds- og lovkrav på området.

De nye standarder er udviklet i forlængelse af Ecodesign-direktivet og indeholder konkrete metoder til at måle på produkters ‘cirkularitet’. Standarderne skaber således et grundlag for at kunne leve op til de rammer, loven sætter.

Standarder skaber nye markeder

- Kort sagt handler det om at sikre adgang til råmaterialer i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet i højere grad kan genbruge og reparere mest muligt. Det er her, standarder kommer ind i billedet, siger Jesper Lauridsen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der er med til at udarbejde de nye standarder.

De nye standarder kan hjælpe med at stille krav til holdbarhed af produkter samt test- og prøvningsmetoder ved genbrug, genfremstilling og genanvendelse. Hvis man f.eks. udnytter plasten fra et udtjent produkt, kan den måske indgå som råmateriale i en anden type produkt, som så stadig overholder kvalitetskravene. Eller hvis man skifter dele ud på en gammel type vaskemaskine, kan den sælges igen med garanti.

- Det handler meget om materialeeffektivitet. Hvad skal genanvendte produkter og materialer leve op til, og hvordan kan man teste kvaliteten og sikkerheden? siger Jesper Lauridsen.

Sporbarhed er også et væsentligt element i de nye standarder. Hvis produkterne en dag skal kunne genbruges i en anden sammenhæng, er det vigtigt, at man ved præcist, hvad produkterne indeholder. Så man f.eks. ikke genanvender plast fra computere med brommerede flammehæmmere til legetøj.

Samtidigt er standarderne med til at skabe nye markeder for genanvendte ressourcer.

- Risikoen ved genbrug og genanvendelse er, at det kan være svært at afsætte produktet, fordi markedet ikke føler sig trygt ved f.eks. holdbarheden eller sikkerheden. Fælles krav og testmetoder kan være med til at fjerne usikkerheden og åbne markedet, siger Jesper Lauridsen.

Standarder fremmer innovation…  

Men de nye standarder kan, hvis man spørger Danfoss, som har været med til at udvikle dem, også bruges til at udvikle og skabe helt ny teknologi.

- I Danfoss Drives har vi startet et projekt, der skal sætte retningen for vores arbejde med cirkulær økonomi fremadrettet. Hvor gør vi det godt i dag, og hvor kan vi blive bedre? Her bliver standarderne relevante – dels som praktiske redskaber til produktudvikling og dels som et middel til at leve op til lovgivningen og vores kunders forventninger, siger Jesper Jerlang, der er Standardization Manager i Danfoss Drives A/S.

… og giver tidligt indblik i lovgivningen

<pBåde Danfoss Drives og Danfoss Corporate har deltaget i arbejdet med at lave de nye europæiske standarder, så de har kigget på det med flere øjne og forskellige indgangsvinkler. Den bagvedliggende årsag er, at Danfoss har et overordnet fokus på bæredygtighed.

En anden årsag til, at det har været vigtigt for Danfoss at få indflydelse på standarderne, er, at man fra EU-Kommissionens side har haft stort fokus på forbrugerprodukter. Risikoen ved ikke at deltage i arbejdet havde derfor været et manglende fokus på forskellene mellem forbruger- og B2B-produkter i standardiseringsarbejdet.

- Der er nogle andre dynamikker for forbrugerprodukter end for B2B-produkter. Man kan sige, at der er tale om to forskellige typer økosystemer. Derfor har det været meget vigtigt for os at sætte vores fingeraftryk på standarderne, siger Jesper Jerlang.

Flere standarder for cirkulær økonomi på vej

Indtil videre dækker standarderne kun energirelaterede produkter, hvor der kan stilles krav til produkternes kvalitet og energieffektivitet – det, vi bl.a. kender fra energimærket på køleskabe osv. – men standarderne er horisontale og udviklet på en sådan måde, at EU-Kommissionen i fremtiden også kan vælge at bruge dem inden for andre produktområder, hvor man kan blive endnu mere konkret i forhold til metoder og målinger. Og såvel Danfoss som Dansk Standard har da også en klar forventning om, at der vil komme sådanne produktspecifikke standarder inden for mange områder.

Alle med interesse for og viden om cirkulær økonomi kan være med til at forme fremtidens standarder på området. Læs mere her: ds.dk/cø

Vil du vide mere om cirkulær økonomi?

På Forkant kan du finde den seneste viden, der kan udvikle sig til rammen om en ny fremtid i netop din industri. Læs mere på forkant.ds.dk

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54