Ny undersøgelse: Standarder for cirkulær økonomi skal gøre plastik bæredygtigt

11. oktober 2019

Ny undersøgelse: Standarder for cirkulær økonomi skal gøre plastik bæredygtigt

Vi bruger det som emballage omkring vores fødevarer, vi putter vores indkøb ned i det på vejen hjem, og vi opbevarer vores madrester i det. Plastik er et materiale med mange funktioner. Desværre er der også en bagside – plastik udgør i dag et kæmpe miljøproblem.

Plastik omgiver os dagligt, men har efterhånden fået et blakket ry. Siden plastens store gennembrud i dansk industri i 50’erne og 60’erne er plast blevet en ufravigelig del af vores hverdag. Men vores håndtering af plastik er ikke holdbart, og derfor er der de senere år kommet stort fokus på produktion, håndtering og genanvendelse af plast, så mere plast indgår i den cirkulære økonomi.

Men der mangler standarder for, hvordan vi skal producere, anvende og håndtere plast. En ny undersøgelse viser, at plastindustrien higer efter standarder, der kan understøtte en bæredygtig anvendelse af materialet.

Vi skal blive bedre til at genanvende plast

Med sin lave vægt og nemme formbarhed er plastik på mange måder et godt materiale med mange anvendelsesmuligheder. Vores håndtering af materialet er problemet. Plastik er nemlig meget svært at nedbryde og forbliver i naturen i mange tusind år. Med tiden bliver det nedbrudt til mikroplast, som vi bl.a. finder i havet. Ambitionen med cirkulær økonomi er bl.a., at intet plast skal ende i naturen.

- Ved at gentænke plastindustrien og indføre cirkulær økonomi gennem genanvendelse vil det betyde, at al plastik kan indgå i et kredsløb, hvor vi udnytter dets levetid længst muligt, siger Maibritt Agger, som er afdelingschef i Dansk Standard, hvor der netop nu arbejdes på at udvikle standarder for cirkulær økonomi og plast.

Vi skal blive meget bedre til at sortere vores plastik, så det kan genanvendes og bruges til nye materialer. Standarder kan være med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi håndterer plastik og det kredsløb, det indgår i.

Plastindustrien efterspørger standarder

Vi ser allerede mange hverdagsprodukter, som er pakket ind i genbrugsplast. Et tilbagevendende emne, som udfordrer mulighederne for genanvendelse, er dog sporbarhed, kvalitet, dokumentation og forsyningssikkerhed, viser rapporten om cirkulær økonomi udarbejdet af COWI for Erhvervsstyrelsen.

- Standarder kan forsyne plastindustrien med testmetoder, som kan gøre dem i stand til at dokumentere genbrugsplasts cirkularitet samt kvalitet, siger Maibritt Agger.

Og netop dét er efterspurgt af plastindustrien. Den nye undersøgelse viser bl.a., at plastindustrien mangler definitioner af single-use og multi-use produkter. Der hersker nemlig stor tvivl i plastindustrien, bl.a. fordi Europa-Kommisionens nye krav om afskaffelsen af engangsplast inden 2021 ikke definerer multi- og single-use plastik.

- Standarder vil kunne strømline krav og best practice, så der ikke længere hersker tvivl om, hvordan plastik skal produceres og håndteres, siger Maibritt Agger.

Dansk indflydelse på fremtiden standarder for cirkulær økonomi

Arbejdet med at udvikle standarder for cirkulær økonomi og plast er allerede påbegyndt. Og som den nye undersøgelse viser, er der stor interesse for emnet. De kommende standarder for cirkulær økonomi forventes i høj grad at få indflydelse på fremtidens regler og metoder inden for plastindustrien. 

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26