Ny standard til dokumentation af kognitivt design

18. november 2019

Ny standard til dokumentation af kognitivt design

Hvad er godt design, og hvordan dokumenterer man det?

En ny standard for, hvordan man dokumenterer kognitiv tilgængelighed ved produkter og teknologier, skal udvikles. Et godt kognitivt design handler også om intuitivt design, fordi intuition er en væsentlig forudsætning for, at produkter og teknologier er nemme at betjene for alle, og også for personer med nedsat kognitiv funktion.

Et nyt værktøj til dokumentation

Standarden vil give designere og producenter værktøjer til at teste og vise, at deres produkt eller teknologi lever op til kravene for kognitiv tilgængelighed. Ordregivere og indkøbere vil ligeledes kunne få hjælp af standarden til at definere kvalitetskrav i deres udbud ved at henvise til den. Ved at henvise til standarden i udbud får kommunerne og institutionerne et redskab til at sammenligne produkter og teknologier fra forskellige leverandører.

Baggrunden for den nye standard er et behov for at kunne dokumentere, at produkter eller teknologier er kognitivt tilgængelige. Der findes allerede en guide, der beskriver, hvad designere og udviklere skal have af overvejelser, når de designer produkter og teknologier til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, som fx demens, autisme og hjerneskader, men den beskriver ikke, hvordan man tester og dokumenterer produktets eller teknologiens tilgængelighed.

Du kan være med til at udvikle standarden

Arbejdet med at udvikle den kommende standard er lige begyndt, og alle med viden og interesse inden for området er velkomne til at deltage i udviklingen af den. Arbejdet foregår i udvalget for hjælpemidler (S-450) under Dansk Standard. Er du interesseret i at høre mere om standarden eller arbejdet med at udvikle den, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Sofia Vork Stokholm på svs@ds.dk eller 3996 6222.