Nye BIM-standarder mindsker risikoen for byggefejl

05. februar 2019

Nye BIM-standarder mindsker risikoen for byggefejl

To helt nye standarder med fokus på organisering og digitalisering af information om bygninger og byggearbejder er netop udkommet. Standarderne letter samarbejdet mellem byggeriets parter og er vigtige at kende for store entreprenører og SMV-underleverandører.

Digitaliseringen inden for byggeriet går stærkt og stiller nu krav om overblik i alle faser af et byggeris livscyklus fra ide til nedrivning. Digitale bygningsmodeller eller BIM (Bygnings Informations Modellering) vil være omdrejningspunkt for aktiviteterne og samarbejdet mellem et byggeprojekts parter. Og det øgede behov for smidigt samarbejde kræver standardisering på tværs af systemer.

- De to nye standarder er blevet beskrevet som ”alle BIM standarders moder”, og de vil kort sagt medføre, at samarbejdsfladerne bliver klarere, og at der opstår færre fejl i byggeriet. Dermed opnår man et mere effektivt og økonomisk byggeri, siger Erling R. Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

De nye standarder, DS/EN ISO 19650, del 1 og 2, er netop med til at sikre, at de forskellige digitale systemer kan tale sammen, så alle led i byggeriet kan arbejde med data. Det betyder, at der bliver langt bedre styr på hele dataflowet i byggeriet, og at alle har adgang til relevante data.

- Det er typisk i samspillet og skæringflader mellem de forskellige entrepriser, at problemerne opstår - og fejlene bliver ofte først opdaget hen imod slutfasen af en aktivitet. Et bedre byggeri beror først og fremmest på bedre koordinering og samarbejde samt deling af informationer, data og viden – ikke mindst i overgangen fra projektering til produktion, understreger Erling R. Trudsø.

Del 1 af DS/EN ISO 19650 finder anvendelse i hele byggeriets eller anlægsarbejdets livscyklus; fra den overordnede strategiske planlægning, de indledende designovervejelser, beregning af konstruktionerne, fremstilling, dokumentation, opførelse, dag-til-dag operationer, vedligehold og renovering til end-of-life.

Klare krav skaber plads til kreativitet

Det er ifølge Erling R. Trudsø vigtigt at have fokus på den digitale praksis, hvis man ønsker at minimere fejl, øge produktiviteten, arbejde for at finde de bedste løsninger og tænke cirkulært, når bygværket har udtjent sit formål. Og de nye standarder leverer en række værktøjer, der letter dette arbejde.

Dette er MT Højgaards tekniske direktør i, Peter Bo Olsen, helt enig i:

- Standarderne DS/EN ISO 19650, del 1 og 2, sætter rammen for det digitale samarbejde med BIM mellem parterne på bygge- og anlægsprojekter, og det i form af klare krav til, hvad vi skal gøre og i hvilken sammenhæng. På den korte bane er et af de vigtigste krav i del 2 af DS/EN ISO 19650 nok, at vi skal dokumentere vores evne til at være en effektiv del af det digitale samarbejde på projektet og dermed bidrage til produktiviteten og give plads til den kreativitet, som bygherren måtte ønske, siger Peter Bo Olsen.

De nye BIM-standarder vil være med til at sætte rammen for det digitale samarbejde i fremtiden. Og Peter Bo Olsen og Erling R. Trudsø er begge enige i, at standarderne ikke er til at komme udenom, hvis man vil operere på fremtidens byggemarked.

- BIM vil også komme til en byggeplads nær dig. Hvis man ikke lever op til fremtidens digitale krav, kan man ikke operere som underleverandør. Og jo før man som virksomhedsledelse eller brancheorganisation erkender dette, jo bedre er man stillet til at møde de udfordringer, som det immervæk er - ikke mindst organisatorisk - at tænke i lidt andre baner, end man har været vant til, slutter Erling R. Trudsø.
Klare krav skaber plads til kreativitet.

Det er ifølge Erling R. Trudsø vigtigt at have fokus på den digitale praksis, hvis man ønsker at minimere fejl, øge produktiviteten, arbejde for at finde de bedste løsninger og tænke cirkulært, når bygværket har udtjent sit formål. Og de nye standarder leverer en række værktøjer, der letter dette arbejde.

Dette er MT Højgaards tekniske direktør i, Peter Bo Olsen, helt enig i:

- Standarderne DS/EN ISO 19650, del 1 og 2, sætter rammen for det digitale samarbejde med BIM mellem parterne på bygge- og anlægsprojekter, og det i form af klare krav til, hvad vi skal gøre og i hvilken sammenhæng. På den korte bane er et af de vigtigste krav i del 2 af DS/EN ISO 19650 nok, at vi skal dokumentere vores evne til at være en effektiv del af det digitale samarbejde på projektet og dermed bidrage til produktiviteten og give plads til den kreativitet, som bygherren måtte ønske, siger Peter Bo Olsen.

De nye BIM-standarder vil være med til at sætte rammen for det digitale samarbejde i fremtiden. Og Peter Bo Olsen og Erling R. Trudsø er begge enige i, at standarderne ikke er til at komme udenom, hvis man vil operere på fremtidens byggemarked.

- BIM vil også komme til en byggeplads nær dig. Hvis man ikke lever op til fremtidens digitale krav, kan man ikke operere som underleverandør. Og jo før man som virksomhedsledelse eller brancheorganisation erkender dette, jo bedre er man stillet til at møde de udfordringer, som det immervæk er - ikke mindst organisatorisk - at tænke i lidt andre baner, end man har været vant til, slutter Erling R. Trudsø.

Regeringen har netop lanceret en ny strategi for digitalt byggeri, som skal være med til at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet. Et af indsatsområderne er standarder, som skal sikre et fælles grundlag for anvendelsen af digitale værktøjer i byggeprojekter fra idé til drift.

Fakta om BIM-standarderne:

De to nye standarder sætter fokus på digital udveksling af informationer og viden og på samarbejdet mellem parterne i byggeriet. Standarderne er skalérbare, således at forstå, at der er indbygget fleksibilitet i anvendelsen af dem på såvel små opgaver som store komplekse anlæg.

DS/EN 19650-1:2018 Organisering og digitalisering af information om bygninger og byggearbejder, inklusive BIM – Informationsstyring med BIM – Del 1: Begreber og principper 

DS/EN 19650-2:2018 Organisering og digitalisering af information om bygninger og byggearbejder, inklusive BIM – Informationsstyring med BIM – Del 2: Afleveringsfaser i byggeriet.

På tværs af industrien i Europa arbejdes der på at få udarbejdet en implementeringsguide til DS/EN ISO 19650, del 1 og 2, med blandt andet eksempler på standardernes anvendelse på store og små projekter med private og offentlige bygherrer.

En række danske interessenter har været med til at udforme de nye BIM-standarder. Alle med interesse og viden har mulighed for at deltage i det fremtidige arbejde med de kommende standarder. Læs mere om mulighederne for at præge fremtidens udvikling på BIM-området her: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/byggeri-og-anlaeg/bim-_-building-information-modelling

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19