Cirkulær økonomi vil skabe konkurrence i plastindustrien

14. marts 2019

Cirkulær økonomi vil skabe konkurrence i plastindustrien

Egentlig skulle man tro, at det gav sig selv. At råvarer af genanvendt plast var producenternes foretrukne materiale, fordi det er billigere end helt nye plastråvarer. Sådan er det ikke endnu. Men cirkulær økonomi er godt på vej og vil være med til at skabe konkurrence og vækst i den danske plastindustri.

Grundlæggende er det nok uvidenhed og usikkerhed, der gør, at de fleste producenter af plastprodukter køber nyvarer, altså en råvare af plast, der aldrig har været anvendt tidligere, i stedet for genanvendte råvarer til deres produktion. For det kan være svært for en producent at vide, hvilken genanvendt råvare der er den rigtige til hans eller hendes produktion, idet der findes mange forskellige typer råvarer af genanvendt plast og forskellig kvalitet. Genanvendelse af plast er nemlig ikke så ligetil. Det kræver grundig sortering og rene materialer, det vil sige materialer, der ikke er blandet sammen af mange forskellige typer plast, hvis man vil genskabe råvarer af brugt plast med god kvalitet og sikkerhed for, hvad det genanvendes til.

Derfor bør kommende standarder for cirkulær økonomi være med til at sikre og højne kvaliteten inden for genanvendelse af fx plast, så det ikke blot genanvendes en enkelt gang, men kan bruges igen og igen, uanset om plasten er til lamper eller urtepotter, fortæller Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen:

- For at sikre en høj kvalitet på hele markedet for genanvendt plast, bør der være standarder for bl.a. sortering og måling af, hvad der indsamles og genanvendes, så man ikke blot måler på, hvor meget der indsamles. Og så bør der være krav til sporbarhed tilbage i værdikæden på det genanvendte materiale, så man ved, hvilke typer plast der er i produktet eller granulatet, og med sikkerhed ved, hvad det genanvendte materiale kan og må bruges til.

Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen. Foto: Privatfoto.
Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen. Foto: Privatfoto.

Høj kvalitet er omdrejningspunktet

Hos Aage Vestergaard Larsen, som er en pioner inden for området og har beskæftiget sig med genanvendelse af plast siden 1972, har man investeret i avanceret, moderne teknologi for at levere råvarer af høj kvalitet. Høj kvalitet er nemlig nøgleordet for Aage Vestergaard Larsen, som hele tiden holder sig på forkant med udviklingen og investerer i ny teknologi, der kan udvide mulighederne for at fremstille gode råvarer af genanvendt plast.

- Vi investerer i teknologi, der kan sortere og genanvende til en rigtig høj kvalitet. I det hele taget er kvalitet Danmarks styrke. Vi er i Danmark langt bedre til at fokusere på kvalitet i stedet for blot at producere billigt i forhold til mange andre lande. Til gengæld eksporterer Danmark hvert år 100.000 tons plast til udlandet, fordi vi der kan få plastaffaldet håndsorteret til genanvendelse meget billigere, end vi kan i Danmark. Så for hele tiden at blive bedre til at genanvende plast og samtidig være konkurrencedygtige og bevare den høje kvalitet, er vi som dansk virksomhed nødt til at investere endnu mere i teknologi, som bl.a. kan foretage en avanceret sortering, forklarer Franz Cuculiza.

Vi er nødt til at investere endnu mere i teknologi, som bl.a. kan foretage en avanceret sortering. Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen.

Plast fra husholdninger er en udfordring

Lige nu forarbejder Aage Vestergaard Larsen primært plastaffald og plastspild fra producenter og forbrugsindustrien, som virksomheden laver om til råvarer og sælger igen. Men de modtager også produktionsspild fra producenter, som får plasten lavet om til granulat, der sendes tilbage til producenten. Producenten får dermed sit eget materiale tilbage, bare som en råvare.

Ét af de store områder, som volder de største udfordringer inden for genanvendelse af plast, er den plast, som kommer fra husholdninger. Her består plastaffaldet af mange forskellige former for plast, hvilket kræver en grundig sortering. Derudover kan plasten i et enkelt produkt være sammensat af mange forskellige typer plast.

Foto: Stef Westheim, Unsplash

Men den udfordring vil Aage Vestergaard Larsen tage op:

- Vi er hovedansøger i et MUDP-projekt, som skal etablere en testproduktionslinje for husstandssorteret plast, hvor vi vil bevise, at man kan lave høj kvalitet af plast fra husaffald og -spild. Det mener vi nemlig, at vi kan, hvis vi investerer i ny teknologi, som kan oparbejde den beskidte plast til en ny råvare i høj kvalitet, forklarer Franz Cuculiza.

Cirkulær økonomi er med til at skabe konkurrencekraft i plastindustrien

Franz Cuculiza ser cirkulær økonomi som en vigtig faktor for plastindustrien, fordi det vil skabe konkurrence i industrien samt bane vejen for en fortsat adgang til plast som en ressource.

- Ét af hovedformålene med cirkulær økonomi i plastindustrien vil være at skabe konkurrence. For selv om vi opkøber plastrester og -spild og bruger ressourcer på at forarbejde det til genanvendelse, så er de genanvendte råvarer billigere end nyvarer, og på den måde vil cirkulær økonomi skabe vækst, arbejde og økonomisk overskud i plastindustrien. Men cirkulær økonomi er lige så meget et spørgsmål om adgang til råvarer. For hvis vi ikke genanvender, så vil det blive et problem at skaffe råvarer til fremstillingen af plast, da plast primært består af råolie. Så generelt er det fornuftigt, at vi tænker os om i forhold vores forbrug af naturens råvarer, afslutter Franz Cuculiza.

Arbejdet med standarder for cirkulær økonomi er i gang, og Dansk Standard forventer, at de første EN- standarder for cirkulær økonomi er færdige i starten af 2019.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet med standarder inden for cirkulær økonomi, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Jesper Lauridsen på mail: jln@ds.dk.

Se også

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).

Standarder kan skabe nye cirkulære markeder

17. april 2023

Standarder kan skabe nye cirkulære markeder

Det kan være svært for virksomheder at genbruge og genanvende produkter og ressourcer. Derfor er der brug for fælles cirkulære rammer lyder det fra både Christiansborg og erhvervslivet.

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...

18. januar 2023

Se eller gense webinar om cirkulær plastøkonomi

Se eller gense dette webinar om cirkulær plastøkonomi, hvor du får indblik i mulighederne for at få indflydelse på løsningerne, men også hvordan du kan få hjælp til omstillingen til cirkulær økonomi inden for plast med særligt fokus på emballage.