Har du ansat en robot?
Foto: Courtesy of Rethink Robotics, Inc.

07. marts 2019

Har du ansat en robot?

Selvom de er enormt avancerede, er det tætte samarbejde mellem menneske og maskine ikke uden risici. Risici, der dog kan begrænses med standarder.

Robotter klarer flere og flere opgaver rundt om i industrien og teknologiens tigerspring er bestemt en gevinst for virksomhederne. Traditionelt set har de udført en proces alene og har, af hensyn til sikkerhed, været afspærret med hegn, men flere virksomheder har fået øjnene op for gevinsten i samarbejdet mellem mennesket og robotten. Samarbejdet øger effektiviteten, da menneskets evner nu kombineres med robotternes automatik. Men de kraftige robotter er ikke helt uden risici for de medarbejdere, der arbejder tæt på med robotten.

Har du ansat en robot?
Foto: Courtesy of Rethink Robotics, Inc.

Det betyder, at de kan blive til fare for ham eller hende, der arbejder tæt sammen med dem. Ved at bruge standarder, kan man forholde sig til de risici, der kan opstå i kollaborative robotapplikationer og kan derved højne sikkerheden for de ansatte.

- Det er vigtigt at huske på, at det er nogle farlige maskiner, vi har med at gøre. Robotterne kan bestemt være med til at lette arbejdet i mange forskellige brancher, men vi må have de opgaver, vi sætter dem til, in mente. Sikkerhedsforanstaltningerne skal altid have førsteprioritet, fordi der bare er stor forskel på, om robotten har med fodbolde eller barberblade at gøre, siger Tom Lorentzen, Machinery Safety Expert hos Pilz og underviser i kurset Kollaborativ Robotdrift hos Dansk Standard.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal altid have førsteprioritet, fordi der bare er stor forskel på, om robotten har med fodbolde eller barberblade at gøre. Tom Lorentzen, Machinery Safety Expert hos Pilz

Sæt dig ind i standarder for cobots

Hvor tæt på og hvordan den ansatte bevæger sig omkring robotten afhænger af den enkelte opgave. Fælles er det dog, at sikring af den ansatte i høj grad er afhængig af om den er installeret rigtigt.

- Vi arbejder ud fra nogle helt gængse standarder for, hvor meget kraft og tryk den menneskelige krop kan tåle at blive udsat for. Det vil sige, at når robotten er indstillet korrekt, så stopper den, når den når en vis kraft. Det vil så også sige, at det er integratorens, altså ham eller hende der implementerer robotten, ansvar, at den er indstillet korrekt og forsvarligt, siger Tom Lorentzen og fortsætter:

- Det er også integratorens job at sikre, at CE-mærkningen sker korrekt og at sørge for, at alt lever op til EU’s regler i maskindirektivet.

Integratoren skal have styr på de basale principper for robotsikkerhed, internationale standarder, CE-mærkning, risikovurdering og -nedsættelse, identifikation af målepunkter og kollisionsmåling. Også robottens form spiller en stor rolle for sikkerheden, da fx skarpe kanter vil kunne skade den ansatte, inden robotten bliver stoppet.

Læs mere på finduddannelse.dk.

Se også

EU-kommissionen har opdateret vejledningen til maskindirektivet

03. maj 2024

EU-kommissionen har opdateret vejledningen til maskindirektivet

Der er i april 2024 udgivet en revideret udgave af ”Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF”, udgave 2.3.

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

29. november 2023

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

En standard, der blev udgivet for første gang sidste år for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø, er lige blevet harmoniseret under både maskindirektivet og ATEX-direktivet.

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

08. juni 2023

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

Se eller gense Dansk Standards maskindag, og få overblik over de nye regler i den nye maskinforordning fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Er du klar til den nye maskinforordning?

24. april 2023

Er du klar til den nye maskinforordning?

Maskindirektivet har gennemgået en omfattende revision og bliver snart erstattet af en ny maskinforordning, som indeholder en række ændringer og nye krav, der vil få betydning for maskinindustrien.