Hvordan arbejder man sikkert side om side med en robot?

18. marts 2019

Hvordan arbejder man sikkert side om side med en robot?

Der er ingen tvivl om, at robotterne har vundet indpas på vores arbejdspladser. De klarer flere og flere opgaver, og kommer tæt på os mennesker, men hvad sker der med sikkerheden, når menneske og robot arbejder side om side?

Kollaborative robotter og sikkerhed var omdrejningspunktet for årets første MorgenBriefing, hvor fire oplægsholdere gav deres bud på, hvordan samarbejdet mellem robot og menneske gøres sikkert.

Danmark får stor international opmærksomhed

Danmark er førende inden for robotteknologi. Midt i vores lille land befinder verdens hovedstad for robotteknologi sig. Fyn er nemlig blevet globalt centrum for robotindustrien, og det skyldes i høj grad de mange robotvirksomheder, der buldrer frem i området. Heriblandt Odense Robotics, Teknologisk Institut og Mobile Industrial Robots, som alle var repræsenteret ved årets første MorgenBriefing, der blev afholdt den 13. marts.  

Men hvad skyldes den store fremdrift og succes inden for robotteknologien i Odense? En del af svaret ligger i netværket og de tætte relationer mellem etablerede robotvirksomheder, startups og uddannelsesinstitutioner, lød det fra Mikkel Christoffersen, som er Forretningschef i Odense Robotics. De tætte relationer skaber nemlig ny viden og udvikling, som kan ses på bundlinjen.

Hurtigst voksende industri på globalt plan

Markedet for kollaborative robotter vokser 50-60 % om året, og ifølge Mikkel Christoffersen kan det forklares med, at robotterne er enormt agile og nemme at producere og programmere.

Sikkerheden kan dog være en udfordring for alle, der har med kollaborative robotter af gøre. For alt er nødt til at være i orden, før medarbejdere kan arbejde tæt og sikkert sammen med robotterne, og det vil kunderne, som køber robotterne, have dokumentation for. En del af løsningen er standarder, og ligesom robotteknologien er i rivende udvikling, er standardisering på robotområdet det også. På nuværende tidspunkt er der 12 robotstandarder på tegnebrættet, fortalte oplægsholder og standardiseringskonsulent i Dansk Standard, Kim Skov Hilding.

Standardisering bidrager til robotindustriens vækst, fordi standarder sikrer ensartede krav til kvalitet og sikkerhed. Det gør, at der på internationalt plan er konsensus hele vejen rundt, hvilket gør det nemmere at eksportere sin robotteknologi.

Hvordan skaber vi fremtidens sikre robotter?

For at robotindustrien skal fortsætte med at vokse, er udviklere og producenter nødt til at arbejde strategisk med standarder, lød det fra Safety and Compliance Manager i Mobile Industrial Robots, Claus Jørgensen.

Virksomhederne, som anvender cobots på arbejdspladsen, er ansvarlige for, at ulykkerne ikke sker. Derfor er det ikke kun producenter og udviklere, der bør arbejde med standarder. Søren Peter Johansen, faglig leder ved Teknologisk Institut, pointerede under sit oplæg, at man som robotudvikler derfor er nødt til at designe robotter, som er i stand til at leve op til standarderne.

At arbejde strategisk med standardisering er altså en afgørende del af arbejdet med cobots, og sikkerhed opnås først og fremmest med en forudsigelig robot, som kan anvendes og idriftsættes sikkert. Det var budskabet fra Claus Jørgensen, som selv deltager i standardiseringsudvalget for robotik.

Du kan også få indflydelse på fremtidens robotstandarder. Læs mere om udvalget for robotik her: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/maskiner-og-mekanik/robotik, eller kontakt standardiseringskonsulent Søren Nielsen på sn@ds.dk.

 

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

Se også

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

26. april 2022

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

Standarden for Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer, DS/EN IEC 62061:2021, er netop blevet harmoniseret under EU’s maskindirektiv.

Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

19. april 2022

Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

De nye udgaver af standarderne for henholdsvis stelklemmer til svejsereturstrøm og elektrodeholdere til lysbuesvejsning er netop blevet harmoniserede. Derfor træder nye krav til stelklemmer og elektrodeholdere i kraft fra d. 21. juni 2023.

Revision af standard for opvarmning af procesrør

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få...

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

10. november 2021

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

Alt for mange robotter er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige og i værste fald ulovlige at bruge. Der mangler nemlig viden i markedet om CE-mærkning, som er et krav på alle robotinstallationer.